Koulutuksia kosteudenhallinnasta

Haluatko oppia uutta ja syventää osaamistasi kosteudenhallinnasta rakentamisessa? Osallistu Terveet tilat 2028 -ohjelman maksuttomiin etäkoulutuksiin keväällä 2022. Koulutus lisää ammatillista pääomaasi, jolle on kysyntää työmarkkinoilla. 

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen

Kohti terveitä tiloja

Rakennuksen tulee olla käyttäjilleen terveellinen ja turvallinen koko sen elinkaaren ajan. Tavoitteen toteutuminen vaatii asiantuntevaa suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa sekä tarkoituksenmukaista käyttöä.

Kosteudenhallinta on yksi oleellisista vaatimuksista rakennuksen toiminnallisuudelle. Kosteusilmiöiden merkitys on syytä ymmärtää rakentamisen ketjussa ja rakennuksen käytössä. Muun muassa näihin teemoihin pureudutaan viiden kerran koulutussarjassa.

Kenelle suunnattu?

Koulutussarja on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisille, jotka toimivat kosteudenhallinnan parissa. Koulutukset soveltuvat sinulle, jos työskentelet esimerkiksi rakennusliikkeessä, rakennusvalvonnassa, teollisuudessa, alan etujärjestössä, tai jos kiinteistöomaisuuden hallinnointi kuuluu työhösi. Koulutukset soveltuvat myös rakennus- ja kiinteistöalan opiskelijoille.

Jokaisella koulutuskerralla on oma teemansa, mutta koulutuksissa on myös toistuvia aiheita. Kunkin teeman aihe käydään läpi syvällisemmin vain yhdessä koulutuksessa. Löydät varmasti sinua puhuttelevan koulutuksen tai useampia.

Esimerkkejä viiden koulutuskerran aiheista ovat:

  • kosteudenhallintaprosessin johtaminen
  • kosteudenhallinta uudis- ja saneeraustyömailla
  • korjausrakentamisen erityispiirteet kosteudenhallinnan näkökulmasta
  • keskeisten säädösten ja ohjeistusten tuntemus
  • tyypilliset kosteusvauriot sekä niiden tutkiminen ja korjaaminen
  • ilmastonmuutoksen huomioiminen rakentamisessa.
     

Kuka kouluttaa?

Koulutukset rakentuvat vuorovaikutteisista asiantuntijapuheenvuoroista, joita höystävät tapausesimerkit elävästä elämästä. Kouluttajina toimivat rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowisen, RALA ry:n ja STUK:n asiantuntijat. 

Koulutukset järjestetään ympäristöministeriön toimeksiannosta osana Terveet tilat -ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset sekä tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta.

Etäiltapäivät keväällä 2022

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena Teamsin kautta viitenä peräkkäisenä viikkona. Ensimmäinen koulutus on torstaina 28. huhtikuuta kello 13 alkaen. Voit ilmoittautua yhdellä lomakkeella niin moneen koulutukseen kuin haluat.

Koulutusiltapäivien sisällöt

Ilmoittautuminen on auki

Linkki ilmoittautumislomakkeeseen

 

Lisätietoja koulutuksista:

Sisäilmahankkeiden asiantuntija Laura Salo
[email protected]
P. 044 574 1281