Kiinteistön käyttö

Kiinteistön ja sen tilojen oikeanlainen käyttö on avainroolissa hyvään sisäilmaan pyrittäessä. Sekä käyttäjille että kiinteistönhoitajille on annettava ohjeistusta tilojen ja järjestelmien oikeasta käytöstä. Kiinteistönomistaja voi opastaa käyttäjää oikeanlaiseen tilankäyttöön esimerkiksi tiloihin jaettavalla ohjelehtisellä, jossa on kuvattu muun muassa siivottavuuden merkitystä sekä annettu neuvoja irtokalusteiden sijoittelusta, sisustuksesta sekä viherkasveista. Esimerkiksi viherkasvit lisäävät viihtyisyyttä, mutta multakasvit voivat myös heikentää sisäilman laatua. Irtomatot puolestaan voivat vaikeuttaa siivoamista. Ohjeissa voidaan kuvata myös teknisten järjestelmien toimintaa sekä niiden edellytyksiä, kuten lämpöpattereiden ja syrjäyttävän ilmanvaihdon edustan pitämistä vapaana. Monien kuntien tilakeskukset ovat julkaisseet ohjeita tilojen käyttäjille. 

Tilojen käyttäjien ja kiinteistönhoitajien tulee tietää, jos kiinteistössä on erityisosaamista vaativia järjestelmiä. Käyttäjien on hyvä tiedostaa eri tiloille suunnittelut käyttötarkoitukset ja niiden perusteet. Kaikki tilat eivät välttämättä sovellu käyttäjän aikomalle käyttötarkoitukselle. Ennen tilojen käyttötarkoituksen muutosta tuleekin olla yhteydessä kiinteistöstä vastaavaan tahoon, jotta tilan käyttäjän käyttötarkoitustarve voidaan ottaa parhaalla mahdollisella tavalla kiinteistössä huomioon. Vääränlaista käyttöä on esimerkiksi päiväkodissa varastohuoneen ottaminen oleskelukäyttöön, sillä näissä tiloissa ilmamäärät ovat usein riittämättömiä. Myös henkilömäärän lisäyksistä tulee keskustella kiinteistönomistajan kanssa ennen päätöstä lisäyksestä, jotta ongelmilta voidaan välttyä.

Hyvät käytännöt

  • Tilat varustetaan käyttöön liittyvillä opaskylteillä, jotka kertovat esimerkiksi kuinka monelle henkilölle ilmamäärät on suunniteltu.
  • Käyttäjät ohjeistetaan teknisten järjestelmien toimimisen edellytyksistä, kuten syrjäyttävän ilmanvaihdon päätelaitteen suojaetäisyyksistä. 
  • Pidetään aktiivisesti yhteyttä käyttäjien kanssa. Järjestetään esimerkiksi tilapalaveri kaksi kerta vuodessa.
  • Kiinteistön käyttäjille kerrotaan selkeästi, miten esimerkiksi tilojen iltakäytön ilmamäärät varmistetaan.
  • Erityistilojen, kuten puukäsityöluokkien yhteydessä on oltava huonekortti, jossa opastetaan tilojen siivouksen tasosta ja vastuista.