Oppaita ja selvityksiä

Terveet tilat -ohjelman tuottamia materiaaleja on koottu aihepiireittäin. Sivulla on poimintoja myös Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tuotoksista. THL:n koordinoima ohjelma toteuttaa Terveet tilat -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan tuoreimmat sisäilmaan liittyvät raportit on linkitetty oman otsikkonsa alle.

Erillismateriaalien lisäksi ohjelmassa on tuotettu Terveet tilat -toimintamalli kuntien tueksi sisäilmaongelmien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn. Toimintamalli kokoaa tietoa, ohjeita ja hyviksi havaittuja käytäntöjä julkisten rakennusten ennakoivasta kiinteistönpidosta. 

Tutustu Terveet tilat -toimintamalliin
Seuraa Terveet tilat -ohjelman etenemistä toimenpidealueittain

Rakentaminen, korjaaminen, huolto ja ylläpito sekä kiinteistökannan hallinta

Osaamisen kehittäminen, oppimistilat ja rakennusperintö

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Aihepiiriin liittyvät valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan selvitykset