Vastaanotosta ylläpitoon

Rakentaminen päättyy kohteen vastaanottoon. Vastaanottoon liittyvät kokonaisuudet huomioidaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ja ne sisällytetään eri osapuolten toimeksiantosopimuksiin. Vastaanotossa noudatetaan vastaanottosuunnitelmaa, joka voi perustua mm. tilaajaorganisaation yleisiin ohjeisiin.

Rakennuksen siirtyminen käyttäjien haltuun edellyttää rakennuksen ylläpidon ja huollon järjestämistä, mahdollisten huoltosopimusten solmimista ja takuuajan toimenpiteiden järjestämistä. Hyvä käytäntö on osittaa ja vaiheistaa vastaanotto kattamaan koko hankkeen. Vastaanottovaiheessa ylläpito-organisaatio on hyvä ottaa mukaan työmaakokouksiin, jotta siirtyminen ylläpitovaiheeseen sujuu jouhevasti.

Kohteen vastaanotossa ja ylläpidossa erityisiksi riskialueiksi on tunnistettu vedenpitävyyteen, lämmön- ja ilmanvaihdonsäätöihin ja niiden pysyvyyteen liittyvät asiat. Näihin tulee kiinnittää vastaanotossa ja vastaanottosuunnitelmassa erityistä huomiota. Oleellista on vastaanottaa valmista ja oikein säädettyä laitteistoa sekä perehdyttää ylläpito näiden osalta. Tilaajan tulee tarkastella jo hankintavaiheessa, että onko pidennetty takuu näiden säätöjen osalta tarpeellista.

Siirryttäessä vastaanotosta ylläpitoon tulee rakennushankkeelle päivittää käyttö- ja huolto-ohjeet. Oleellista on, että ohjeet ovat selvät ja ylläpito perehdytetään niihin. Käyttö- ja huolto-ohje tehdään sähköisessä koneluettavassa muodossa, jolloin se on käyttäjille helposti saatavilla. On tärkeää sisällyttää käyttö- ja huolto-ohjeen tekemiseen liittyvät tehtävät osapuolten toimeksiantosopimuksiin.

Tärkeää

  • Ongelmat ja kiire vastaanotossa ovat usein seurausta aikaisemmista myöhästymisistä, parhaiten vastaanoton ongelmia voidaan ehkäistä aktiivisella toiminnalla rakentamisen aikana.
  • Käyttö- ja huolto-ohjeen tekeminen sisällytetään osapuolten toimeksiantosopimuksiin.
  • Laadunvarmistus perustuu urakoitsijan itselleenluovutuksen lisäksi tilaajan laadunvarmistusmenetelmiin.

Hyvät käytännöt

  • Vastaanotto ositetaan, vastuutetaan ja aikataulutetaan ennen rakentamisen aloittamista.
  • Järjestetään kiinteistökierrokset kahden vuoden sisällä vastaanotosta.
  • Taloteknisten järjestelmien säädöt tarkistetaan uudestaan kahden vuoden sisällä vastaanotosta.
  • Pidennetään kriittisten asiakokonaisuuksien osalta takuuaikaa.

Linkit lisämateriaaleihin

Lisätietoa

  • Talotekniikan laadunvarmistus- ja vastaanottomenettely. Prosessikuvaus, RT 10-11301, Rakennustietosäätiö RTS, 2018.