Seuranta

Sisäilman haittatekijöiden poistamiseksi tehtyjen toimenpiteiden onnistumista on seurattava. Seuranta mitoitetaan haitan laajuuden ja vaikeusasteen mukaan. 

Yksinkertaisissa tilanteissa, kuten esimerkiksi taloteknisissä vioissa riittää tekninen seuranta ja tilan käyttäjien informoiminen siitä, onko tilanne korjaantunut. Etenkin monitahoisten ja laajojen korjausten yhteydessä avoin vuoropuhelu tilojen käyttäjien kanssa on erittäin tärkeä osa korjausten onnistumisen seurantaa. 

Monitahoisten ja laajojen sisäilmahaittojen korjaustoimenpiteiden seuranta on suunniteltava jo ennen korjaustoimenpiteitä. Seurannan konkreettiset mitattavat tavoitteet sovitaan sisäilmatyöryhmässä tai yhdessä tutkimuksia johtavan kuntotutkijan, kiinteistön omistajan, työnantajan, tilan käyttäjien, terveydenhuollon ammattilaisen, terveydensuojelun ja työsuojelun kanssa. Seurannassa tulee arvioida muun muassa 

  • tehtyjä korjauksia ja rakennuksen teknistä toimivuutta dokumenttien, mittausten ja katselmusten avulla
  • rakennuksen käyttäjien kokemuksia olosuhteista.

Toiminnan kehittämiseksi on hyvä tarkastella ajoittain myös kiinteistönhuollon ja -ylläpidon toimintatapoja sekä sisäilmatyöryhmän ja työyhteisön toimintamalleja ongelmanratkaisussa ja viestinnässä eli sitä, miten ongelmanratkaisussa on onnistuttu ja miten toimintaa tulee kehittää.

Tärkeää

  • Seuranta suunnitellaan osana toimenpiteitä, jotta muun muassa korjaustoimenpiteet osataan dokumentoida korjausten aikana ja mahdolliset mittaukset ja käyttäjäkyselyt voidaan tehdä ennen ja jälkeen korjaustoimenpiteiden.
  • Korjausten onnistumista arvioidaan seurantasuunnitelmassa asetettujen kriteerien mukaisesti. 
  • Seurannasta tiedotetaan käyttäjiä ja muita tahoja sekä selvennetään, että seuranta ei tarkoita sitä, että tiloissa epäiltäisiin olevan edelleen ongelmia.
  • Korjauksen jälkeen on tärkeää kiinnittää erityistä huomioita tilojen käyttöönottoon sekä tilojen hoitoon, huoltoon ja siivoukseen.

Hyvät käytännöt

  • Käyttäjien edustajat osallistuvat myös erillisiin, jo hankkeen alkuvaiheessa perustettuihin sisäilmaryhmiin. Vanhempien edustus päiväkoti- ja koulukohteissa on eduksi.
  • Korjausten jälkeen pidetään avoimet ovet -tilaisuus kohteessa ja esitellään tilat ja tehdyt korjaustoimenpiteet sekä vastataan käyttäjien kysymyksiin. 

Linkit lisämateriaaleihin