Rakennuksen kuntotutkijat

Kuntotutkija

Korjaushankkeissa kuntotutkija vastaa kuntotutkimusten tekemisestä yhteistyössä korjaussuunnittelijoiden kanssa. Kuntotutkimus on aina erikoisosaamista vaativaa. Kuntotutkijan erikoisosaaminen voi painottua kosteuteen ja rakenteisiin, sisäilma-asioihin tai talotekniikkaan rakennushankkeesta riippuen. Kuntotutkimus voi liittyä esimerkiksi rakenteisiin, talotekniikkaan tai haitta-aineisiin. Kuntotutkijan valinnassa tuleekin ottaa huomioon hänen pätevyytensä ja osaamisensa, jotta kohteessa tutkitaan oikeita asioita ja tehtävät tutkimukset vastaavat laadultaan hankkeen yleisiä vaatimuksia. 

Rakennusterveysasiantuntija, sisäilma-asiantuntija ja kosteusvaurion kuntotutkija

Rakennuksen kuntoa selvittäviä tutkimuksia tekevät myös rakennusterveysasiantuntijat, sisäilma-asiantuntijat tai kosteusvaurion kuntotutkijat. Nämä asiantuntijat voivat toimia viranomaisten apuna asuntoihin tai muihin oleskelutiloihin liittyvässä terveydensuojeluvalvonnassa. Etenkin sisäilmaan liittyvissä korjauksissa tilaajan tulee ottaa pätevä asiantuntija mukaan heti hankkeen alkuvaiheessa. Rakennusterveysasiantuntijan tehtävänä on kartoittaa sisäilmaongelman perussyyt sekä valvoa korjaustoimenpiteiden oikeellisuutta ja toteutuksen seurantaa. Usein myös viestintään liittyviä tehtäviä sisällytetään rakennusterveysasiantuntijalle.

Rakennusterveysasiantuntijan, sisäilma-asiantuntijan ja kosteusvaurion kuntotutkijan pätevyysvaatimuksista on säädetty sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista.

Tärkeää

  • Tilaajan on mahdollistettava kuntotutkijan läheinen yhteistyö korjaussuunnittelijoiden kanssa.

Hyvät käytännöt

  • Sisäilmaan liittyvissä korjauksissa osallistetaan kuntotutkija hankkeen suunnittelusta vastaanottoon asti.
  • Kohteessa tehtävistä kuntotutkimuksista ja niiden tuloksista on viestittävä tilojen käyttäjille. 

Linkit lisämateriaaleihin