Rakennushankkeen onnistumisen edellytyksiä

Rakennushankkeen sujuvuus ja onnistuminen riippuvat monesta eri tekijästä. Hankkeelle tulee valita paras mahdollinen toteutusmuoto ja toteuttajat. Toteutusmuodon valinnan tulee perustua hankkeen laajuuteen, aikatauluun, erityispiirteisiin, käytettäviin resursseihin sekä haluttuun laatutasoon. Riittävät resurssit ja ammattitaitoiset tekijät ovat hankkeen onnistumisen kannalta hyvin oleellisia. Tilaajan kannattaa panostaa pääsuunnittelijan valintaan. Pääsuunnittelija vastaa rakennushankkeessa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Korjausrakentamisessa tärkeitä ovat hyvin suoritetut kuntotutkimukset, joiden perusteella korjaussuunnittelu voidaan käynnistää.