Kiinteistön tekninen seuranta

Kiinteistön teknistä seurantaa tulee tehdä riittävällä tiheydellä, jotta kiinteistön kunto on kiinteistönomistajalla tiedossa. Tämä onnistuu ainoastaan rakenne- ja talotekniikan osaajien yhteistyöllä säännöllisten tutkimusten ja seurannan avulla. Teknisen kunnon seurannalla ja ajoissa ongelmiin puuttumalla saavutetaan merkittäviä säästöjä kiinteistön elinkaaren ajalla. Kunkin rakennusosan ja laitteen arvioitu tekninen käyttöikä tulee pitää mielessä ja vikaantumistaajuutta tulee peilata siihen.

Teknisessä seurannassa voidaan hyödyntää jatkuvatoimisia, digitaalisia seurantalaitteita ja -ohjelmistoja. Myös etävalvontaa voidaan käyttää. Teknistä seurantaa suorittaa jatkuvasti myös kiinteistönhoitaja, joka merkitsee sähköiseen huoltokirjaan suorittamansa huollot ja eri järjestelmien epäkohdat. Kiinteistönhoitajilla on vuosikello, jonka mukaan eri järjestelmien tarkastukset on aikataulutettu. Kiinteistöjen aktiivinen tekninen seuranta nopeuttaa myös vianselvittelyä ja niiden ratkaisua.

Hyvät käytännöt

  • Vähintään viiden vuoden välein kiinteistöissä tehdään tarkastuskierrokset ja laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelmat kiinteistön ylläpidolle ja huollolle.
  • Kiinteistönhoitajilla on käytössään sähköinen huoltokirja.
  • Teknisen kunnon seurannalle laaditaan oma vuosikello.