Kiinteistön tekninen seuranta

Kiinteistön teknistä seurantaa tulee tehdä riittävällä tiheydellä, jotta kiinteistön kunto on kiinteistönomistajalla tiedossa. Tämä onnistuu ainoastaan rakenne- ja talotekniikan osaajien yhteistyöllä säännöllisten tutkimusten ja seurannan avulla. Seuraamalla kiinteistön teknistä kuntoa ja puuttumalla ajoissa ongelmiin saavutetaan merkittäviä säästöjä kiinteistön elinkaaren aikana. Kunkin rakennusosan ja laitteen arvioitu tekninen käyttöikä tulee pitää mielessä ja vikaantumistaajuutta tulee verrata siihen.

Teknisessä seurannassa voidaan hyödyntää jatkuvatoimisia, digitaalisia seurantalaitteita ja -ohjelmistoja sekä etävalvontaa. Myös kiinteistönhoitaja tekee jatkuvasti teknistä seurantaa: hän merkitsee sähköiseen huoltokirjaan suorittamansa huollot ja eri järjestelmien epäkohdat. Kiinteistönhoitajilla on vuosikello, jonka mukaan eri järjestelmien tarkastukset on aikataulutettu. Kiinteistöjen aktiivinen tekninen seuranta nopeuttaa vikojen selvittelyä ja niiden ratkaisua.

Hyvät käytännöt

  • Vähintään viiden vuoden välein kiinteistöissä tehdään tarkastuskierrokset ja laaditaan pitkän tähtäimen suunnitelmat kiinteistön ylläpidolle ja huollolle.
  • Kiinteistönhoitajilla on käytössään sähköinen huoltokirja.
  • Teknisen kunnon seurannalle laaditaan oma vuosikello.