Sisäilmastotyöryhmät

Sisäilmastotyöryhmä voi toimia paitsi sisäilmatilanteiden käsittelyn foorumina, myös ennaltaehkäisevän toiminnan koordinoijana.

Kuntiin on tärkeä perustaa sisäilmastotyöryhmä, jossa eri toimijat koordinoivat ja vaihtavat tietoa sisäilma-asioista ja niiden hoidosta. Työryhmällä on yleensä etenkin ohjeistavia tehtäviä, kuten selvitys- ja viestintäohjeiden laatimista, kouluttamista ja prosessien seurantaa.

Sisäilmastotyöryhmän kannattaa laatia ja ottaa käyttöön sisäilmatilanteiden ratkaisun toimintamalli. Toimintamalli yhdenmukaistaa ja helpottaa tapausten käsittelyä ja voi antaa lisätukea esimerkiksi kriisitilanteessa. Prosessia ohjaavan toimintamallin laadinnassa tulisi huomioida myös tilan käyttäjien ja näkökulmat ja tarpeet. Päiväkoti- ja koulutilanteissa lasten vanhempien kuuleminen on tärkeää. Toimintamalli tulee hyväksyttää kunnan luottamuselimissä, jolloin myös luottamushenkilöt sitoutuvat malliin.

Tarvittaessa perustetaan lisäksi kohdekohtaisia sisäilmastotyöryhmiä, jotka selvittävät yksittäisten rakennusten haastavia sisäilmatilanteita. Sisäilmastotyöryhmän tehtävänä on suunnitella ja koordinoida ongelmien ratkaisuprosessia sekä arvioida selvitysten tuloksia ja tarvittavia toimenpiteitä. Yleensä sisäilmastotyöryhmä suunnittelee ja huolehtii myös prosessin aikana tapahtuvasta viestinnästä. Ryhmän on hyvä nimetä viestinnän vastuuhenkilö.

Sisäilmastotyöryhmän jäsenet

Sisäilmastotyöryhmään kootaan eri toimijoiden edustajia, jotka toimivat moniammatillisessa yhteistyössä. Sisäilmastotyöryhmässä ovat edustettuina esimerkiksi: 

 • kiinteistönomistajan edustaja
 • johdon edustaja
 • henkilöstön edustaja
 • työsuojelun edustaja
 • terveydenhuollon edustaja
 • selvitysten tilaaja
 • selvitystyötä johtava asiantuntija
 • tilojen käyttäjien edustaja
 • muut tarvittavat asiantuntijat.

Sisäilmastotyöryhmän toiminnan kannalta on tärkeää, että mukana on toteutettavien korjausten resursseista ja toimintaedellytyksistä vastaava taho.

Tärkeää

 • Sisäilmastotyöryhmän kannattaa laatia ja ottaa käyttöön sisäilmatilanteiden ratkaisun toimintamalli.
 • Kohdekohtainen sisäilmastotyöryhmä huolehtii sisäilmatilanteen selvittämiseen liittyvästä hyvästä tiedonkulusta, riskiviestinnästä ja dokumentoinnista koko prosessin ajan.
 • Mikäli työpaikalla on viestinnän ammattilaisia, heidän osallistumisensa ryhmän toimintaan on suotavaa.

Hyvät käytännöt

 • Tilan käyttäjät on hyvä ottaa mukaan sisäilmastotyöryhmän työskentelyyn. 
 • Sisäilmastotyöryhmän on hyvä käydä kohteessa paikan päällä tarkastamassa tilanne.
 • Hyväksi on havaittu työskentelytapa, jossa sisäilmastotyöryhmä käsittelee sisäilmastoasioita yksittäisten työryhmän kokousten lisäksi osana normaalia arkityötään.