Tietosuoja

Ympäristöministeriö koordinoi poikkihallinnollisen Terveet tilat 2028 -ohjelman toteutusta. Tällä sivulla on kuvattu keskeiset seikat ohjelman Terveet tilat -verkoston henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi kerrotaan henkilötietojen käsittelystä Terveet tilat -hankkeissa. Laajemmin ympäristöministeriön henkilötietojen käsittelyä ja tallennettuja henkilötietoja eri palveluissa on kuvattu ympäristöministeriön tietosuojaselosteessa.

Tietosuojaseloste | ym.fi

Kuntien Terveet tilat -verkosto

Terveet tilat -verkosto on kuntien työntekijöille ja viranhaltijoille tarkoitettu verkosto, jossa tuodaan näkyväksi hyviä käytäntöjä sisäilma-asioissa, käydään vuoropuhelua ja kehitetään yhdessä Terveet tilat -toimintamallia.

Terveet tilat 2028 -ohjelman sihteeristö tekee yhteistyötä verkoston toiminnan järjestämisessä aluehallintovirastojen, Suomen Kuntaliitto ry:n, Senaatti-kiinteistöjen sekä Sisäilmayhdistys ry:n ja Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman kanssa.

Toive ja tarve verkoston perustamiseksi on noussut esiin Terveet tilat 2028 -ohjelman jo aiemmin kunnille järjestämissä työpajoissa ja tilaisuuksissa. Verkoston toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Terveet tilat -verkostoon ilmoittautuminen

Kuntien työntekijät ja viranhaltijat voivat ilmoittautua verkoston jäseneksi ilmoittamalla lomakkeella etu- ja sukunimensä, sähköpostiosoitteensa ja kuntansa. Myös hyvinvointialueiden työntekijät voivat ilmoittautua verkoston jäseniksi. Käsittelemme henkilötietoja tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1a kohdan perusteella. Rekisteriin kerättävät tiedot kerätään suostumuksen perusteella eli verkostoon ilmoittautuva antaa suostumuksena tietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Samalla ilmoittautumislomakkeella voi ilmoittaa verkostosta poistumisesta.

Ilmoittautumislomake: Terveet tilat -verkosto

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Kuntatietoa tarvitsemme, jotta voimme järjestää alueellisia tilaisuuksia ja tilaisuuksia kuntakoon mukaan. Nimitietoa tarvitsemme yhteystietojen hallinnointiin ja sähköpostiosoitetta yhteydenpitoa varten.

Tietojen käsittely Terveet tilat -verkostossa

Tietoja käsittelevät Terveet tilat -verkostoa ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötiedot Terveet tilat -verkoston rekisterissä säilyvät, kunnes verkoston jäsen ilmoittaa poistuvansa verkostosta. 

Verkostoon ilmoittautuneella on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä tallennamme ja kuka tietoja käsittelee. Lisäksi kerätyt tiedot voi tarkistaa ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. 

Tietosuoja Terveet tilat -hankkeissa

Tutustu tietojen käsittelyyn Terveet tilat -hankkeissa.

Rekisterinpitäjä

Ympäristöministeriö
PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Puhelinvaihde 0295 16001
[email protected]

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Maija Seppälä
[email protected]