Tietosuoja

Valtioneuvoston kanslia koordinoi poikkihallinnollisen Terveet tilat 2028 -ohjelman toteutusta. Tällä sivulla on kuvattu keskeiset seikat ohjelman Terveet tilat -verkoston henkilötietojen käsittelystä. Laajemmin valtioneuvoston kanslian henkilötietojen käsittelyä ja tallennettuja henkilötietoja eri palveluissa on kuvattu valtioneuvoston kanslian tietosuojaselosteessa.

Tietosuojaseloste | vnk.fi

Kuntien Terveet tilat -verkosto

Terveet tilat -verkosto on kuntien työntekijöille ja viranhaltijoille tarkoitettu verkosto, jossa tuodaan näkyväksi hyviä käytäntöjä sisäilma-asioissa, käydään vuoropuhelua ja kehitetään yhdessä Terveet tilat -toimintamallia.

Terveet tilat 2028 -ohjelman sihteeristö tekee yhteistyötä verkoston toiminnan järjestämisessä aluehallintovirastojen, Suomen Kuntaliitto ry:n, Senaatti-kiinteistöjen ja Sisäilmayhdistys ry:n kanssa.

Toive ja tarve verkoston perustamiseksi on noussut esiin Terveet tilat 2028 -ohjelman jo aiemmin kunnille järjestämissä työpajoissa ja tilaisuuksissa. Verkoston toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Terveet tilat -verkostoon ilmoittautuminen

Kuntien työntekijät ja viranhaltijat voivat ilmoittautua verkoston jäseneksi ilmoittamalla lomakkeella etu- ja sukunimensä, sähköpostiosoitteensa ja kuntansa. Käsittelemme henkilötietoja tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1a kohdan perusteella. Rekisteriin kerättävät tiedot kerätään suostumuksen perusteella eli verkostoon ilmoittautuva antaa suostumuksena tietojen keräämiseen ja käsittelyyn. Samalla ilmoittautumislomakkeella voi ilmoittaa verkostosta poistumisesta.

Ilmoittautumislomake: Terveet tilat -verkosto

Henkilötietoja tallennetaan vain perustellusta syystä. Kuntatietoa tarvitsemme, jotta voimme järjestää alueellisia tilaisuuksia ja tilaisuuksia kuntakoon mukaan. Nimitietoa tarvitsemme yhteystietojen hallinnointiin ja sähköpostiosoitetta yhteydenpitoa varten.

Tietojen käsittely

Tietoja käsittelevät Terveet tilat -verkostoa ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen, joiden kanssa ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti.

Henkilötietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötiedot Terveet tilat -verkoston rekisterissä säilyvät, kunnes verkoston jäsen ilmoittaa poistuvansa verkostosta. 

Verkostoon ilmoittautuneella on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja hänestä tallennamme ja kuka tietoja käsittelee. Lisäksi kerätyt tiedot voi tarkistaa ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle. 

Käyttäjän oikeudet ja henkilötietojen tarkistaminen | vnk.fi

Rekisterinpitäjä

Valtioneuvoston kanslia
PL 23, 00023 Valtioneuvosto
Kirjaamo p.  0295 160 334
kirjaamo.vnk(at)gov.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Tietosuojavastaava Heidi Alajoki
Valtioneuvoston kanslia, valtioneuvoston hallintoyksikkö
tietosuojavastaava.vnk(at)gov.fi