Dataskydd

Miljöministeriet samordnar genomförandet av det förvaltningsövergripande programmet Sunda lokaler 2028. På denna sida redogörs för de viktigaste aspekterna av behandlingen av personuppgifter inom ramen för det Sunda lokaler-nätverk som är en del av programmet. I miljöministeriets dataskyddsbeskrivning redogörs det närmare för hur personuppgifter behandlas vid miljöministeriet och vilka personuppgifter som registreras i olika tjänster.

Dataskyddsbeskrivning | ym.fi

Kommunernas Sunda lokaler-nätverk

Sunda lokaler-nätverket är avsett för anställda och tjänsteinnehavare i kommunerna. Syftet med nätverket är att synliggöra god praxis när det gäller frågor som rör inomhusklimat, föra dialog och tillsammans utveckla verksamhetsmodellen Sunda lokaler.

Sekretariatet för programmet Sunda lokaler 2028 ordnar nätverkets verksamhet i samarbete med regionförvaltningsverken, Finlands Kommunförbund rf, Senatfastigheter, Sisäilmayhdistys ry och det nationella programmet för inomhusluft och hälsa 2018–2028.

Önskemål och behov att inrätta ett nätverk har framförts vid workshoppar och andra evenemang som tidigare ordnats för kommunerna inom ramen för programmet Sunda lokaler 2028. Verksamheten i nätverket baserar sig på frivillighet.

Anmälan till Sunda lokaler-nätverket

Anställda och tjänsteinnehavare i kommunerna kan anmäla sig till nätverket genom att på blanketten nedan uppge sitt för- och efternamn, sin e-postadress och sin kommun. Även företrädare för välfärdsområdena kan ansluta sig. Vi behandlar personuppgifterna med stöd av artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen. Uppgifterna i registret samlas in och behandlas med samtycke av den som anmäler sig till nätverket. Anmälningsblanketten går också att använda för att meddela om utträde ur nätverket.

Anmälningsblankett: Sunda lokaler-nätverket

Vi registrerar personuppgifter endast av grundad anledning. Uppgifter om kommunen behövs för att vi ska kunna ordna regionala evenemang och evenemang enligt kommunstorlek. Dina namnuppgifter behövs för att vi ska kunna administrera kontaktuppgifterna och din e-postadress för att vi ska kunna hålla kontakt med dig.

Behandlingen av uppgifter

Uppgifterna behandlas av de personer vid ministerierna som administrerar Sunda lokaler-nätverket samt av de samarbetspartner som producerar tjänsten och deras underleverantörer, med vilka ministeriet har avtalat om behandlingen av personuppgifter i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen.

Personuppgifter överförs inte utanför EU eller EES-området.

Personuppgifterna i Sunda lokaler-nätverkets register bevaras tills medlemmen meddelar om utträde ur nätverket.

Den som har anmält sig till nätverket har bland annat rätt att få information om vilka uppgifter vi registrerar om medlemmarna och vem som behandlar uppgifterna. Dessutom är det möjligt att kontrollera och vid behov uppdatera de egna uppgifterna.

Personuppgiftsansvarig

Miljöministeriet
PB 35, 00023 Statsrådet
Telefonväxel 0295 16001
[email protected] 

Dataskyddsombud

Maija Seppälä
[email protected]