Huvudprojekteraren som stöd i projektet

I bästa fall fungerar huvudprojekteraren som ”kapellmästare” för projekteringsteamet.

Huvudprojekteraren ansvarar för projekteringshelheten och för dess kvalitet. Kraven på huvudprojekterarens behörighet och dennes juridiska skyldigheter baserar sig på markanvändnings- och bygglagen. Genom huvudprojekterarens arbete kan man säkerställa att kvaliteten på projekteringen är god och åstadkomma en smidig behandling av bygglovet. Till huvudprojekterarens viktigaste uppgifter hör också att hålla beställaren uppdaterad om frågor som gäller projekteringen. Beställaren bör se till att huvudprojekteraren har en verklig chans att lyckas i sina uppgifter. 

Huvudprojekterarens kompetens

Till huvudprojekterare väljs den vars kunnande och kompetens är lämpligast med tanke på projektets svårighetsgrad och krav.  Kraven på huvudprojekteraren handlar ofta om teknisk eller operativ kompetens, men i vissa projekt kan till exempel interaktions- och kommunikationsförmåga betonas. Olika typer av projekt kan kräva olika slags kompetens av huvudprojekteraren: 

 • nybyggnad: byggprojektering, byggnadsteknik

 • ändring av användningsändamål: byggprojektering, byggnadsteknik

 • renovering relaterad till inomhusluften: fastighetsteknik, byggnadsteknik, byggprojektering

 • renovering av klimatskalet: byggprojektering, byggnadsteknik

 • renovering av skyddade byggnader: byggprojektering, byggnadsteknik.

I små projekt kan huvudprojekteraren också ha andra projektuppgifter, till exempel ansvar för projekteringen inom ett specialområde. Detta förutsätter dock att huvudprojekteraren har tillräckligt med resurser och tid att sköta båda uppgifterna. I större projekt bör huvudprojekteraren ansvara bara för huvudprojekterarens uppgifter. För att huvudprojekteraren ska lyckas i sitt arbete är det mycket viktigt att hen personligen deltar i möten och syner – huvudprojekteraren kan med andra ord inte överföra sina uppgifter på en annan projekterare.

Huvudprojekterarens roll är särskilt stor i långvariga projekt, i vilka hen särskilt ska sörja för projekteringsorganisationens kontinuitet, för informationsöverföringen och för projektledningen som helhet. 

Viktigt

 • Samarbetet mellan beställaren och huvudprojekteraren bygger på förtroende. 

 • Huvudprojekteraren är genuint involverad i tidsplaneringen av projektet. 

 • Huvudprojekteraren deltar i organiseringen och kvalitetssäkringen av projektet. 

 • Huvudprojekteraren deltar personligen i möten och syner i samband med projektet. 

God praxis

 • Huvudprojekteraren väljs utifrån projektets svårighetsgrad och utifrån de kompetenskrav som ställs på projekteraren.

 • De övriga projekterarna omfattas av huvudprojekterarens uppdragsavtal, vilket ger huvudprojekteraren bättre möjligheter att se till att de planer som görs inom de olika områdena bildar en välfungerande helhet.

Länkar till mer material

Mer information

 • Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS18, RT 103254, Rakennustietosäätiö RTS, 2020. (på finska)
 • Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa, RT 13-10860, Rakennustietosäätiö RTS, 2005. (på finska)
 • Suunnittelun johtaminen korjaushankkeessa, RT 13-11120, Rakennustietosäätiö RTS, 2013. (på finska)