Handlingsmodellen Sunda lokaler

Syftet med handlingsmodellen Sunda lokaler är att stödja kommunerna i deras proaktiva fastighetsförvaltning. Målet för den är att lösa och i synnerhet förebygga problem med inomhusluften.

Information, anvisningar och god praxis

Sunda lokaler är en modell med information, anvisningar och exempel på god praxis relaterade till en proaktiv fastighetsförvaltning. Med hjälp av handlingsmodellen kan kommunerna granska och bedöma sin verksamhet och införa nyttiga rutiner baserade på modellen.

Modellen tillhandahåller informationspaket och presenterar praxis som kommuner ansett vara god. Den innehåller också information om vad som behöver beaktas för att effektivt kunna förebygga problem med inomhusluften. Du kan ta del av anvisningarna via länkarna på sidorna.

Delområden i handlingsmodellen Sunda lokaler

Målet är sunda och trygga lokaler samt nöjda användare

Kommunerna kan använda handlingsmodellen Sunda lokaler genom att införa modellens proaktiva förfaranden i praktiken. I handlingsmodellen betonas vikten av ett brett multiprofessionellt samarbete och öppet informationsutbyte när man löser problem med inomhusluften.

Modellen har utvecklats av och för kommuner – och utvecklingen fortsätter

Modellen bygger på kunskap som inhämtats på workshoppar och webbinarier för kommunerna. Handlingsmodellen kunde inte ha utvecklats utan idéer, förslag och praktiskt arbete från kommunernas sida. I skrivarbetet har dessutom deltagit sakkunniga bland annat från Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet.

Utvecklingen av den fortsätter tillsammans med kommuner och andra intressenter i syfte att göra den ännu mer funktionell. Vi ser framemot massor av respons av er! Sekretariatet för Sunda lokaler 2028 vidareutvecklar modellen utifrån responsen.

Delområden i handlingsmodellen Sunda lokaler

Länkar till mer material