Handlingsmodellen Sunda lokaler

Syftet med handlingsmodellen Sunda lokaler är att stödja kommunerna i deras proaktiva fastighetsförvaltning. Handlingsmodellen fungerar som stödmaterial för arbetet med att lösa och särskilt förebygga utmaningar med inomhusluften.

Information, anvisningar och god praxis

Handlingsmodellen är en tjänst där det samlas information, anvisningar och god praxis för proaktiv fastighetsförvaltning i fråga om offentliga byggnader. Kommunerna kan granska och utvärdera sin egen verksamhet mot handlingsmodellen och börja använda de av modellens förfaranden som är lämpliga i kommunen i fråga.

Modellen tillhandahåller informationspaket och presenterar praxis som kommuner ansett vara god. Den innehåller också information om vad som behöver beaktas för att effektivt kunna förebygga problem med inomhusluften. Befintliga anvisningar kan nås via länkar.

Målet är sunda och trygga lokaler samt nöjda användare

Kommunerna kan använda handlingsmodellen Sunda lokaler genom att införa modellens proaktiva förfaranden i praktiken. På detta sätt kommer målet om sunda och trygga lokaler samt nöjda användare att så småningom nås. I handlingsmodellen betonas vikten av ett brett multiprofessionellt samarbete och öppet informationsutbyte när man löser problem med inomhusluften.

Modellen byggs och utvecklas tillsammans med intressentgrupper

Information om god praxis i kommunerna har samlats in på workshoppar och webbseminarier riktade till kommunerna. Dessa ordnades 2019 och 2020 i samarbete med sekretariatet för programmet Sunda lokaler 2028 och med regionförvaltningsmyndigheterna.

Intressentgruppernas insatser i arbetet med att bygga upp och utveckla modellen är ovärderliga. I arbetet med modellen har vi dragit nytta av de idéer och tankar som framfördes på workshopparna, och med hjälp av dialog med kommuner och andra intressentgrupp kan modellen utvecklas ytterligare.

Sekretariatet för Sunda lokaler 2028 hoppas på mycket feedback på handlingsmodellen, så att den kan utvecklas vidare.

Delområden i handlingsmodellen Sunda lokaler

  • Förvaltning av fastighetsbeståndet
  • Byggande, reparation och renovering
  • Användning samt skötsel och underhåll av fastigheter
  • Utredning av problem med inomhusluften