Särdrag hos byggprojektets faser

Ett byggprojekt består av olika faser som kan delas upp på många olika sätt. Normalt börjar ett byggprojekt med projektplanering, därefter följer byggprojektering och slutligen byggfasen. Varje byggfas har sina egna uppgifter och var och en av dem bidrar till ett framgångsrikt genomförande av projektet.

Mer information

  • Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet, RT 10-11222, Rakennustietosäätiö RTS, 2016.