Kommunernas Sunda lokaler-nätverk

Sunda lokaler-nätverket är ett forum för anställda och tjänsteinnehavare i kommunerna, där deltagarna bland annat

  • för dialog om frågor som rör inomhusklimat
  • samarbetar för att utveckla Sunda lokaler till en allt bättre fungerande verksamhetsmodell
  • lär sig av andra och delar med sig av god praxis och erfarenheter när det gäller inomhusklimat.

Vi önskar att till exempel medlemmar i inneluftsgrupper samt tjänsteinnehavare och anställda vid lokalcentraler och inom byggherreverksamhet, fastighetsskötsel, arbetarskydd, hälsoskydd, hälso- och sjukvården, undervisningsväsendet och småbarnspedagogiken deltar. Även kommunfullmäktige är välkomna att delta. Också företrädare för välfärdsområdena kan ansluta sig till nätverket.

Mötena ordnas i regel virtuellt, vilket gör det lätt för aktörer runt om i Finland att delta. Välkommen med!

Anmäl dig till kommunernas Sunda lokaler-nätverk
Dataskyddsbeskrivning

Önskemål och behov att inrätta ett nätverk har framförts vid evenemang som tidigare ordnats för kommunerna. Sekretariatet för programmet Sunda lokaler 2028 ordnar regelbundet möten, workshoppar och informationsinslag för nätverket. Nätverkets verksamhet planeras och ordnas i samarbete med regionförvaltningsverken, Finlands Kommunförbund rf, Senatfastigheter och Sisäilmayhdistys ry samt det nationella programmet för inomhusluft och hälsa.

Verksamheten i nätverket baserar sig på frivillighet. Det innebär att programmet Sunda lokaler 2028 inte betalar ersättningar för medlemskap i nätverket eller för deltagande i dess möten.

Om du vill lämna nätverket eller ändra dina kontaktuppgifter, kontakta: [email protected].