Insatser för sundare offentliga byggnader och för friskare lokalanvändare

Handlingsmodellen Sunda lokaler 

Handlingsmodellen är en tjänst där det samlas information, anvisningar och god praxis för proaktiv fastighetsförvaltning i fråga om offentliga byggnader. Handlingsmodellen består av fyra delområden:

 

Handlingsmodellen Sunda lokaler har byggts upp tillsammans med intressentgrupper. Vi önskar att intressentgrupperna bidrar med synpunkter även när modellen vidareutvecklas.

Projektet Sunda lokaler 2028

Syftet med åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 är att göra offentliga byggnader sundare och att effektivisera vården, behandlingen och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat.

Läs mer on projektet

Frågor och svar