Förebyggande verksamhet som upprätthåller fastigheternas skick

Verksamhet som upprätthåller fastigheternas skick proaktivt sparar kostnader och förhindrar uppkomsten av problem med inomhusluften.

Denna verksamhet kan delas in i fastighetsskötsel och underhåll. Inom fastighetsskötseln har man stor nytta av ett digitalt serviceboksprogram. Inom underhållet i sin tur har man nytta av ett byggnadsspecifikt långsiktigt renoveringsprogram (på finska kallat PTS), som resulterar i ett smidigare underhåll och en mer proaktiv inriktning på underhållet och renoveringsverksamheten.

När byggnadsbeståndet har optimerats och det långsiktiga investeringsprogrammet har börjat löpa, kan också skötseln och underhållet av byggnaderna utvecklas så att det möter behovet och är proaktivt. För varje byggnadsgrupp som klassificerats kan man dimensionera och utarbeta ett program för fastighetsskötseln och underhållet som bäst tillgodoser behoven och tilldela lämpliga resurser för det. Genom en proaktiv upprätthållande verksamhet kan man spara kostnader och undvika oväntade problem, såsom problem med inomhusluften, som till och med kan leda till att det långsiktiga investeringsprogrammet ställs på ända, om det behövs akuta stora investeringar.

Länkar till mer material