Ta kontakt

Använd formuläret nedan när du vill kontakta oss. Du kan också kontakta ministeriernas sakkunniga direkt. Deras kontaktuppgifter finns under formuläret.

Frågor och feedback

All feedback är välkommen och viktig. Vi behandlar all feedback konfidentiellt. Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar få ett svar på ditt meddelande.

Sakkunniga vid ministerierna

Katja Outinen, ledande sakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295161156  

Noora Mahlavuori, projektplanerare 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för planering av samhällspolitiken 0295160486  

Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163282  

Tarmo Mykkänen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), ansvarsområdet för högskolepolitik 0295330220  

Timo Lahti, överingenjör 
miljöministeriet, Avdelningen för den byggda miljön, Byggnader och byggande 0295250319