Övervakning av förhållanden och byggnaders skick

Fastighetsägaren måste känna till fastighetens skick. En bra praxis är att genomföra regelbundna besiktningar och granskningar, till exempel fastighetsbesiktningar och kartläggningar av underhållsbehov. Regelbundna besiktningar fångar upp eventuella problem innan de uppstår eller förvärras. Förhållanden, tekniska system och fastighetsteknisk utrustning kan övervakas digitalt genom olika fjärrmätningar, även under långa perioder.

Förhållanden kan också övervakas genom att aktivt samla in feedback från användarna. Användarnas erfarenheter av inomhusmiljön och observationer om sådant som påverkar byggnadens skick och om skötseln av dem är viktiga.