Tjänstens innehåll

På webbplatsen finns information om programmet Sunda lokaler 2028. På webbplatsen redogörs också för verksamhetsmodellen Sunda lokaler, som programmets sekretariat har utarbetat i samarbete med olika intressegrupper.

Tillgänglighetsutlåtande

Läs tillgänglighetsutlåtandet tillgänglighetsutlåtandet.

Fyll i denna webblankett om du vill ge respons om tillgängligheten på webbplatsen.

Ytterligare information

terveet-tilat(a)gov.fi
Miljöministeriet
Alexandersgatan 7, Helsingfors
PB 35, 00023 Statsrådet
tfn 0295 16001