Tjänstens innehåll

På webbplatsen finns information om programmet Sunda lokaler 2028. På webbplatsen redogörs också för verksamhetsmodellen Sunda lokaler, som programmets sekretariat har utarbetat i samarbete med olika intressegrupper.

Användningsvillkor

På webbplatsen tillämpas samma användningsvillkor som på statsrådets webbtjänst.

Tillgänglighetsutlåtande

Läs tillgänglighetsutlåtandet tillgänglighetsutlåtandet.

Fyll i denna webblankett om du vill ge respons om tillgängligheten på webbplatsen.

Ytterligare information

terveet-tilat(a)vnk.fi
Statsrådets kansli
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 23, 00023 Statsrådet
tfn 0295 16001