Tilatjaterveys.fi:n saavutettavuusseloste

Verkkosivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Lain mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia, eli kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet käyttää verkkopalveluja.

Tässä selosteessa kerrotaan, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on, ja miten voit antaa meille palautetta palvelun saavutettavuudesta.

Palvelun saavutettavuus

Verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG 2.1), eikä sivustolla ole kriittisiä saavutettavuuspuutteita. Verkkopalvelussa olevat keskeiset puutteet on kuvattu jäljempänä tässä selosteessa.

Palvelun saavutettavuutta arvioidaan saavutettavuustyökalujen avulla. Saavutettavuus huomioidaan kaikkien uusien ominaisuuksien kehitystyössä. Ympäristöministeriö opastaa myös ministeriön virkamiehiä huomioimaan saavutettavuusvaatimukset omassa työssään.

Jos tarvitsemasi aineisto ei ole saavutettava, ota meihin yhteyttä palautelomakkeella. Toimitamme tarvitsemasi aineiston saavutettavassa muodossa.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia

Sivujen otsikkohierarkiassa on virheitä

Sivujen otsikkotasojen järjestys html-koodissa on osin virheellinen. Tämä voi hankaloittaa sivun selaamista ruudunlukijalla. Sivun html-koodissa saattaa olla ylimääräisiä otsikkotasoja, joissa ei ole tekstiä. Nämä tasot näkyvät ruudunlukijoille tyhjinä otsikoina. (WCAG 1.3.1)

Rikkinäiset linkit

Sivustolla on ulkopuolisista palveluista tuotua sisältöä, jossa voi olla rikkinäisiä linkkejä. Linkkejä korjataan muun päivitystyön yhteydessä.

Ulkoasun muotoilu koodissa

Sisällön muotoilemiseen on yksittäistapauksissa käytetty CSS:n sijaan HTML-koodia. Esimerkiksi upotuksissa, jotka tulevat ulkopuolisista järjestelmistä, koodaukseen ei voida vaikuttaa.

Sivuston näppäimistönavigoinnissa on puutteita

Näppäimistöllä ei voi navigoida kaikkiin hanketiedon aikajanan osiin. Navigointia hankaloittaa myös fokuksen osoittavan kehyksen huono kontrastisuhde taustaan nähden.

PDF-muotoinen rakennusfysiikan oppimateriaali 

Oppaita ja selvityksiä -osiossa (https://tilatjaterveys.fi/ohjelma/oppaita-ja-selvityksia#rakentaminen) oleva rakennusfysiikan PDF-muotoinen oppimateriaali ei ole apuvälinekäyttäjille kaikilta osin saavutettava. Oppimateriaalissa on puutteita kuvioiden ja kaavioiden alt-teksteissä sekä matemaattisten kaavojen erikoismerkkien luennassa. Materiaalin saavutettavuutta parannetaan vuoden 2024 aikana.

Muista järjestelmistä tulevat sisällöt

Verkkopalvelussa on muista järjestelmistä tuotuja sisältöjä, joiden saavutettavuuspuutteet ovat peräisin alkuperäisestä järjestelmästä.

Julkaisut

Sivustolta linkitetään eri ministeriöiden tuottamiin PDF-muotoisiin julkaisuihin, jotka sijaitsevat valtioneuvoston julkaisuarkisto Valtossa tai esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan julkaisuarkisto Julkarissa. Julkaisuilla ja julkaisuarkistolla on omat saavutettavuusselosteensa, joissa on kuvailtu niistä mahdollisesti löytyvät saavutettavuuspuutteet.

Hanketiedot

Hanketietoja näytetään erillisestä taustajärjestelmästä. Hanketietojen esittämisen käyttöliittymässä on saavutettavuuspuutteita, jotka hankaloittavat ruudunlukijakäyttöä ja näppäimistöselausta. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi aikajanakuvissa liikkuminen sekä modaali-ikkunat. Hanketiedoissa on PDF-tiedostoja, jotka tuotetaan muissa järjestelmissä kuten asianhallintajärjestelmässä. Tiedostoissa voi olla saavutettavuuspuutteita, kuten puutteellisia rakenteita ja ominaisuustietoja sekä puuttuvia tekstivastineita. Puutteet hankaloittavat käyttöä apuvälineillä.

Sosiaalinen media

Saavutettavuusvaatimukset huomioidaan valtioneuvoston kanslian ylläpitämien sosiaalisen median kanavien sisällössä kunkin kanavan tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Ennen 23.9.2020 tuotetun visuaalisen ja audiovisuaalisen materiaalin joukossa on myös sisältöjä, jotka eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Sisältö, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin

Sivustolla on sisältöä, jota lainsäädännön vaatimukset eivät koske. Tällaisia sisältöjä ovat

  • ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
  • suoria video- tai äänilähetyksiä, joita ei tallenneta säilytettäväksi tai uudelleen julkaistavaksi
  • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät sivustolta ongelmia, joita ei ole kuvattu tässä selosteessa, ilmoita niistä meille. Otamme mielellämme vastaan myös muita huomioita ja parannusehdotuksia sivuston saavutettavuudesta.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Saavutettavuusvaatimukset.fi
[email protected]
p. 0295 016 000 (vaihde)