Ennaltaehkäisevä kiinteistöjen ylläpito

Ennaltaehkäisevä ylläpito tuo säästöä ja ehkäisee sisäilmaongelmia.

Ylläpito voidaan jakaa kiinteistönhoitoon ja kunnossapitoon. Kiinteistönhoidossa suureksi avuksi on sähköinen huoltokirjaohjelma ja kunnossapidon puolella rakennuskohtainen pitkän tähtäimen korjausohjelma eli PTS. Pitkän tähtäimen korjausohjelma jäntevöittää ylläpidon toteutusta ja siirtää ylläpidon painopistettä ja korjaustoimintaa ennakoivaan suuntaan.

Kun rakennuskanta on saatu optimoitua ja pitkän ajanjakson investointiohjelma käyntiin,
voidaan myös rakennusten ylläpito säätää tarvetta vastaavaksi ja ennakoivaksi. Kullekin salkutetulle rakennusryhmälle voidaan mitoittaa ja tehdä ylläpito-ohjelma, joka vastaa parhaiten tarpeita ja resursoida se oikein. Ennakoivalla ylläpidolla säästetään kustannuksia ja vältetään yllättäviä ongelmatilanteita, kuten esimerkiksi sisäilmaongelmia, jotka voivat akuutteina suurinakin investointitarpeina pahimmassa tapauksessa romuttaa pitkän ajanjakson investointiohjelman.

Linkit lisämateriaaleihin