Ennaltaehkäisevä kiinteistöjen ylläpito

Ennaltaehkäisevä ylläpito tuo säästöä ja ehkäisee sisäilmaongelmia.

Ylläpito voidaan jakaa kiinteistönhoitoon ja kunnossapitoon (ks. kohta Kiinteistön käyttö ja ylläpito). Kiinteistönhoidossa suureksi avuksi on sähköinen huoltokirjaohjelma ja kunnossapidon puolella rakennuskohtainen pitkän tähtäimen korjausohjelma eli PTS. Pitkän tähtäimen korjausohjelma jäntevöittää ylläpidon toteutusta ja siirtää ylläpidon painopistettä ja korjaustoimintaa ennakoivaan suuntaan.

Kun rakennuskanta on saatu optimoitua ja pitkän tähtäimen investointiohjelma käyntiin,
voidaan myös rakennusten ylläpito säätää tarvetta vastaavaksi ja ennakoivaksi. Kullekin salkutetulle rakennusryhmälle voidaan mitoittaa ja tehdä ylläpito-ohjelma, joka vastaa parhaiten tarpeita ja resursoida se oikein. Ennakoivalla ylläpidolla säästetään kustannuksia ja vältetään yllättäviä ongelmatilanteita, kuten sisäilmaongelmia, jotka voivat akuutteina suurinakin investointitarpeina pahimmassa tapauksessa romuttaa pitkän tähtäimen investointiohjelman.

Linkit lisämateriaaleihin