Toimintamalli sisäilmastoasioiden hallintaan

Sisäilmastoasioiden hoitaminen tulee ohjeistaa läpi koko prosessin aina haitan tai vian havainnoinnista asian jälkiseurantaan saakka. Toimintamallissa on tärkeää esittää eri toimijoiden roolit ja vastuut selvästi. Näin kukin toimija tietää oman vastuunsa prosessissa ja on sitoutunut noudattamaan sitä.

Toimintamallin tulee olla kaikkien saatavilla ja siitä viestimiseen kannattaa panostaa. Tärkein tieto toimintamallissa erityisesti tilan käyttäjille on se, keneen tai minkä ilmoituskanavan kautta otetaan yhteyttä, jos epäillään sisäilmasta johtuvaa haittaa.

Tärkeää

  • Sisäilmastoprosessi on ohjeistettu alusta loppuun ja tehtävien vastuut on jaettu.
  • Toimintamalli on kaikkien saatavilla ja sitä noudatetaan.
  • Toimintamallissa on selkeästi nimetty taho, johon otetaan yhteyttä, kun epäillään sisäilmasta johtuvaa haittaa.
  • Luottamushenkilöt ovat hyväksyneet toimintamallin ja sitoutuneet noudattamaan sitä.

Linkit lisämateriaaleihin