Olosuhteiden ja rakennuksen kunnon seuranta 

Kiinteistönomistajalla on velvollisuus tietää, missä kunnossa kiinteistöt ovat. Hyvä tapa on suorittaa säännöllisiä tarkastuksia ja katselmuksia, joita ovat esimerkiksi kiinteistökatselmus ja kunnossapidon tarvekartoitus. Säännöllisillä tarkastuksilla saadaan selville mahdolliset ongelmat ennen niiden syntymistä tai pahenemista. Rakennuksen olosuhteita, teknisiä järjestelmiä ja talotekniikkaa voidaan seurata digitaalisesti erilaisin etämittauksin pitkälläkin aikavälillä.

Olosuhteita voidaan seurata myös keräämällä aktiivisesti käyttäjäpalautetta. Käyttäjien kokemus sisäympäristöstä ja havainnot rakennuksen kuntoon vaikuttavista asioista sekä niiden hoidosta ovat tärkeitä.

Linkit lisämateriaaleihin