Kuntien Terveet tilat -verkosto

Terveet tilat -verkosto on kuntien työntekijöiden ja viranhaltijoiden foorumi, jossa muun muassa

  • käydään vuoropuhelua sisäilmateemoista
  • kehitetään yhdessä Terveet tilat -toimintamallia entistä toimivammaksi
  • opitaan toinen toisiltamme ja jaetaan sisäilmatilanteiden hyvät käytännöt ja kokemukset.

Toivomme verkoston jäseniksi esimerkiksi sisäilmatyöryhmien jäseniä sekä tilakeskuksissa, rakennuttajapalveluissa, kiinteistönhoidossa, työsuojelussa, terveydensuojelussa, terveydenhuollossa, opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleviä viranhaltijoita ja työntekijöitä. Myös kunnanvaltuutetut ovat tervetulleita mukaan verkostoon. Myös hyvinvointialueiden edustajat voivat liittyä verkostoon. 

Tapaamiset järjestetään pääsääntöisesti verkkotapaamisina eli osallistua voi helposti ympäri Suomen. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittaudu kuntien Terveet tilat -verkostoon
Tietosuojaseloste

Toive ja  tarve verkoston perustamiselle on noussut esiin aiemmin järjestetyissä, kunnille suunnatuissa tilaisuuksissa. Terveet tilat 2028 -ohjelman sihteeristö järjestää verkostolle säännöllisesti tapaamisia, työpajoja ja tietoiskuja. Verkoston toiminnan suunnittelussa ja järjestämisessä tehdään yhteistyötä aluehallintovirastojen, Suomen Kuntaliitto ry:n, Senaatti-kiinteistöjen ja Sisäilmayhdistys ry:n sekä Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman kanssa. 

Verkoston toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Terveet tilat 2028 -ohjelma ei maksa korvauksia verkostoon kuulumisesta ja tapaamisiin osallistumisesta.

Jos haluat poistua verkostosta tai muuttaa yhteystietojasi, olethan yhteydessä: [email protected].