Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin

 

Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin-osio

 

Siirry Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin -osioon
Katso tietoiskuvideo Läpileikkaus-osiosta

Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin -osio esittelee suomalaisten oppilaitosrakennusten sisäilman laatuun vaikuttavia yleisimpiä vaurioita ja niiden korjaustapoja. Osiossa pääset tarkastelemaan leikkauskuvia eri aikakausien koulurakennuksista. Malleina toimivat olemassa olevat suomalaiset koulurakennukset, joihin on lisätty kuvitteellisia tiloja, rakenteita ja järjestelmiä. Läpileikkaukset havainnollistavat eri aikakausien rakennusten ominaispiirteitä, ja auttavat hahmottamaan niiden kriittisiä rakenteita ja taloteknisiä järjestelmiä.

Lisätietoa Läpileikkaus oppimisen rakennuksista -osiosta

Rakennusten kuntotutkimusten ja korjaustapojen osalta viitataan soveltuvin osin muun muassa seuraaviin oppaisiin ja ohjeisiin:

Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus (viittaus tekstissä "Ympäristöopas 2016")
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakennusten korjaus (viittaus tekstissä "Ympäristöopas 2019")
IVKT2016 Ilmanvaihdon kuntotutkimusohjeet, Suomen LVI-Liitto SuLVI ry
LVV-kuntotutkimusopas 2013 Opas lämmitys-, vesi- ja viemäriverkostojen kuntotutkimuksiin, Suomen LVI-Liitto SuLVI ry
RT 18-11165 LVV-Kuntotutkimus. Tilaajan ohje, Rakennustietosäätiö RTS (maksullinen)
RT 18-11247 Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä, Rakennustietosäätiö RTS (maksullinen)
by41 Betonirakenteiden korjausohjeet 2016, Suomen Betoniyhdistys ry (maksullinen)
by42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 2019, Suomen Betoniyhdistys ry (maksullinen)
by75 Muurattujen ja rapattujen julkisivujen kuntotutkimus 2021, Suomen Betoniyhdistys ry (maksullinen). 

Sivustolla esitetyt koulurakennusten lukumäärätiedot perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin vuodelta 2019.

Lisätietoa eri vuosikymmenten koulurakentamisen historiasta on muun muassa  Arkkitehtuurimuseon verkkosivuilla ja koulurakennuksista kertovalla Museoviraston verkkosivulla