Ensivaiheen toimenpiteet – esiselvitysvaihe

Ensivaiheessa nopea jalkautuminen kohteeseen ja tilanteen havainnointi sekä ilmeisten vikojen tunnistaminen ja korjaaminen on tärkeää.

Tekniset viat ja vauriot, kuten lämpötilaongelmat, voidaan hoitaa vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen kautta kiinteistöhuollon prosessin mukaisesti.

Epämääräisten haittojen, kuten esimerkiksi hajuhaittojen, selvittämisessä tarvitaan yleensä kiinteistöhuoltoa syvällisempää erityisasiantuntemusta. Näitä tilanteita varten kunnassa olisi hyvä olla käytettävissä riittävää asiantuntemusta ainakin sisäolosuhteista, rakenteiden kunnosta ja talotekniikasta (ilmanvaihto, lämmitys, automaatio) jo esiselvitysvaiheessa.

Mikäli ensivaiheen toimenpiteiden johdosta pystyään toteamaan haitan todennäköinen syy, esimerkiksi ilmanvaihto tai siihen liittyvä automaatio-ohjaus ei toimi kunnolla, lämpötilan säädöissä korjattavaa taikka akuutti vesivuoto, tulisi tämän tyyppiset tekijät korjata saman tien tilaamalla tarvittavat selvitys-, suunnittelu- ja korjaustoimenpiteet. 

Ensivaiheessa voi tulla esiin myös jatkoselvitystarpeita, joita tilanteen selvittämiseksi tarvitaan.

Tilan käyttäjät on tärkeää pitää ajan tasalla tehdyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä.

Asian käsittely on hyvä siirtää sisäilmatyöryhmän käsittelyyn, jos tilannearvion perusteella ongelman syy on yhä epäselvä, tiloissa oireillaan paljon tai ongelma herättää paljon huolta. Myös tilanteet, jossa korjaavat toimenpiteet johtavat mittaviin, pitkään jatkuviin ja toimintaa hankaloittaviin järjestelyihin, on syytä viedä sisäilmatyöryhmän käsiteltäväksi. 

Tärkeää

  • Haittailmoituksen perusteella tehdään sovitussa vasteajassa esiselvitys tilanteesta. 
  • Esiselvitys voi edellyttää talotekniikan ja rakennusteknisten vaurioiden ja riskien tunnistamista sekä olosuhdetekijöiden arviointia. 
  • Tilannearviosta annetaan palaute ilmoituksen tekijälle ja toimipaikan esimiehelle.
  • Esiselvityksen tekijöillä on mahdollisuus tilata selvitys- ja kunnostustoimia sovittuun rajaan asti.
  • Tehdä arvio siitä tarvitseeko asiaa käsitellä sisäilmaryhmässä.

Hyvät käytännöt

  • Kiinteistöistä vastaavalla taholla omaa erityisosaamista sisäilma-asioista, jolloin haittailmoitusten selvittäminen onnistuu heti asiantuntevasti (ns. nopean toiminnan joukot)
  • Puitesopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa selvitysten ja korjausten tekemiseksi nopealla aikataululla.