Ensivaiheen toimenpiteet – esiselvitysvaihe

Ensivaiheessa on tärkeää jalkautua kohteeseen nopeasti ja havainnoida tilanne sekä tunnistaa ja korjata ilmeiset viat.

Tekniset viat ja vauriot, kuten lämpötilaongelmat, voidaan hoitaa vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen kautta kiinteistöhuollon prosessin mukaisesti.

Epämääräisten haittojen, kuten hajuhaittojen, selvittämisessä tarvitaan yleensä kiinteistöhuoltoa syvällisempää erityisasiantuntemusta. Näitä tilanteita varten kunnassa olisi hyvä olla käytettävissä riittävää asiantuntemusta ainakin sisäolosuhteista, rakenteiden kunnosta ja talotekniikasta (lämmitys-, vesi-, ilmanvaihto- ja automaatiotekniikka) jo esiselvitysvaiheessa.

Mikäli ensivaiheen toimenpiteiden perusteella pystytään toteamaan haitan todennäköinen syy, tulisi se korjata saman tien tilaamalla tarvittavat selvitys-, suunnittelu- ja korjaustoimenpiteet. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi akuutti vesivuoto tai se, että ilmanvaihto tai siihen liittyvä automaatio-ohjaus ei toimi kunnolla tai että lämpötilan säädöissä on korjattavaa.

Ensivaiheessa voi tulla esiin myös jatkoselvitystarpeita.

Tilan käyttäjät on tärkeää pitää ajan tasalla tehdyistä ja suunnitelluista toimenpiteistä.

Asian käsittely on hyvä siirtää sisäilmastotyöryhmän käsittelyyn, jos tilannearvion perusteella ongelman syy on yhä epäselvä, tiloissa oireillaan paljon tai ongelma herättää paljon huolta. Sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi on syytä viedä myös tilanteet, joissa korjaavat toimenpiteet johtavat mittaviin, pitkään jatkuviin ja toimintaa hankaloittaviin järjestelyihin.

Tärkeää

  • Haittailmoituksen perusteella tehdään sovitussa vasteajassa esiselvitys tilanteesta. 
  • Esiselvitys voi edellyttää talotekniikan ja rakennusteknisten vaurioiden ja riskien tunnistamista sekä olosuhdetekijöiden arviointia. 
  • Tilannearviosta kerrotaan ilmoituksen tekijälle ja toimipaikan esimiehelle.
  • Esiselvityksen tekijöillä on mahdollisuus tilata selvitys- ja kunnostustoimia sovittuun rajaan asti.
  • Tehdään arvio siitä, tarvitseeko asiaa käsitellä sisäilmastotyöryhmässä.

Hyvät käytännöt

  • Kiinteistöistä vastaavalla taholla on hyvä olla omaa erityisosaamista sisäilmastoasioista, jotta haittailmoitusten selvittäminen onnistuu heti asiantuntevasti (ns. nopean toiminnan joukot).
  • Puitesopimukset ulkopuolisten toimijoiden kanssa auttavat, jos selvityksiä ja korjauksia pitää tehdä nopealla aikataululla.