Palveluverkot

Kunnalla on oltava palvelut kattava palveluverkkosuunnitelma, jotta suunnitelmallinen kiinteistönpito on mahdollista.

Palveluverkot pohjautuvat kunnan palveluohjelmaan laatutavoitteineen. Palveluverkkojen suunnittelussa tarkastellaan yhdessä palveluiden kehittämistä ja toimitiloja. Palveluverkot ovat perinteisesti muodostuneet saman palvelutoiminnan piirissä olevien toimipisteiden kokonaisuudesta. Kunnan kehittymisen myötä toimipisteiden nykyinen sijainti ei välttämättä enää vastaa optimaalisesti tämän päivän vaatimuksia ja saavutettavuutta.

Palveluverkkojen tarkastelulla on mahdollista optimoida tilakannan käyttöä ja samalla arvioida tarpeettomasta kiinteistökannasta ja niihin liittyvistä korjaus- ja ylläpitokustannuksista luopumista. Palveluverkkojen optimoinnilla mahdollistetaan tilakannan resurssien kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti sekä väestö- ja palvelurakenteen muutokset pitkällä tähtäimellä. 

Palveluverkkojen kehittäminen

Palveluverkkojen kehittämisen yhteydessä on suositeltavaa tarkastella useita vaihtoehtoisia toteutusmalleja ja niiden toiminnallisia, laadullisia ja määrällisiä tekijöitä sekä investointi- ja käyttökustannuksia pitkällä tähtäimellä. Vaihtoehdoista tulee selvittää kustannusten ohella erityisesti toimintojen kehittämisellä ja useiden toimintojen yhdistämisillä saavutettavat hyödyt. Nähtävillä on myös voimakas väestörakenteen muuttuminen, joka pitää ottaa suunnitelmissa huomioon. Erityisesti päiväkotien ja koulujen palveluverkkojen kehittämissuunnittelua on tehty monissa kunnissa viime vuosina ja suunnittelun avulla on saavutettu selkeitä kustannussäästöjä ja tehostettu palveluja. 

Monesti palveluverkkojen kehittäminen on päättäjien kannalta haasteellista, kun samalla kertaa joudutaan ratkomaan mm. talouden vakauttamiseen, palveluiden kehittämiseen, työ- ja opiskeluolosuhteisiin ja jopa kunnan elinvoiman edistämiseen ja aluepolitiikkaan sisältyviä kysymyksiä. Pahimmillaan tehdyt päätökset tai päättämättömyys ovat johtaneet vuosia jatkuvaan kierteeseen, jossa hukataan aikaa ja resursseja aidolta kehittämiseltä. Lisäksi palveluiden kehittämisen jumiutuminen vain jonkin yksittäisen toiminnon tai toimipisteen kehittämiseen voi hämärtää kunnan kokonaisuuden hallintaa ja johtaa epätoivottaviin kehityskulkuihin. Nykyinen suuntaus on yhä enemmän alueellisiin toimintoihin ja monipalveluverkkoihin, joissa saman rakennuksen tai kampuksen yhteydessä tuotetaan useita toisiaan tukevia palveluita. Myös ylikunnallisia ratkaisuja on käytössä. 

Tärkeää

  • Kunnat ovat hyvin erilaisia kooltaan, palvelurakenteeltaan, taloustilanteeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan. Palveluiden kehittämisen tulee lähteä aina kunnan omista lähtökohdista. Toimintatavat ja tavoitteet kasvavan kunnan tarpeisiin eivät sovellu asukkaita menettävän kunnan tilanteeseen.
  • Palveluverkkosuunnittelussa tulee aina huomioida kunnan kokonaisuus ja seudullisetkin tarpeet sekä selvittää mahdollisuudet palveluiden toimintojen yhdistämiseen samoihin toimipisteisiin, jolloin on mahdollista saavuttaa synergiaetuja ja kustannussäästöjä. 
  • Palveluverkkosuunnittelussa on syytä aina tarkistaa palveluverkkosuunnitelman yhteys kunnan palveluohjelmaan ja mahdollisuudet kuntarajat ylittävään yhteistyöhön naapurikuntien kanssa.

Hyvät käytännöt

  • Ennen palveluverkkosuunnittelua tai viimeistään sen yhteydessä tarkastellaan itse palvelua ja sen kehittämismahdollisuuksia, sillä tilat ovat vain palvelun toteuttamisen tuki. 

Linkit lisämateriaaleihin