Teknisten järjestelmien hoito

Teknisiin järjestelmiin on tuotevalmistaja asettanut tiettyjä ylläpitotehtäviä, jotta laitteet pysyvät kunnossa. Kiinteistönhoidon tehtävien palvelukuvauksessa tulee kuvata eri teknisten järjestelmien hoito ja siihen liittyvät vastuut. 

Kiinteistönhoitajan tulee kirjata suorittamansa huollot huoltokirjaan, jotta huoltojen toteutumista voidaan seurata.

Hyvät käytännöt

  • Sähköisessä huoltokirjassa on jokaiselle laitteelle omat konekortit, joihin huoltokirjauksia voidaan tehdä.
  • Konekorteissa on esitettävä myös laitteiden ja koneiden, kuten ilmanvaihtokoneen, palvelualueen laajuus.