Teknisten järjestelmien hoito

Teknisten järjestelmien tuotevalmistaja on usein asettanut järjestelmiin tiettyjä ylläpitotehtäviä, jotta laitteet ja järjestelmät pysyvät kunnossa. Kiinteistönhoidon tehtävien palvelukuvauksessa tulee kertoa eri teknisten järjestelmien hoidosta ja niihin liittyvistä vastuista.

Kiinteistönhoitajan tulee kirjata suorittamansa huollot huoltokirjaan, jotta huoltojen toteutumista voidaan seurata.

Hyvät käytännöt

  • Sähköisessä huoltokirjassa on jokaiselle laitteelle omat konekortit, joihin huoltokirjauksia voidaan tehdä.
  • Konekorteista tulee käydä ilmi myös laitteiden ja koneiden, kuten ilmanvaihtokoneen, palvelualueen laajuus.