Underhåll av tekniska system

Tillverkarna av tekniska system ger i allmänhet anvisningar om hur systemen ska underhållas för att fungera. Beskrivningen av fastighetsskötselns uppgifter bör innehålla information om hur de tekniska systemen ska underhållas och om ansvarsområdena i fråga om dem. 

Fastighetsskötaren bör registrera utfört underhåll i serviceboken, så att det blir möjligt att kontrollera att underhållet utförts.

God praxis

  • I den elektroniska serviceboken finns det för varje utrustning ett maskinkort där utförda underhåll kan registreras.

  • Av maskinkorten ska det också framgå vilka områden utrustningen och maskinerna betjänar, såsom ventilationsaggregaten.