Underhåll av tekniska system

Tillverkarna av tekniska system ger anvisningar om hur systemen ska underhållas för att fungera. Beskrivningen av fastighetsskötselns uppgifter bör innehålla information om hur de tekniska systemen ska underhållas och om ansvarsområdena i fråga om dem. 

Fastighetsskötaren bör registrera utfört underhåll i serviceboken, så att det blir möjligt att kontrollera att underhållet utförts.

God praxis

  • I den elektroniska serviceboken finns det för varje utrustning ett maskinkort där utförda underhåll kan registreras.

  • Av maskinkorten ska det också framgå vilka områden utrustningen och maskinerna betjänar, såsom ventilationsaggregaten.