Parter vid byggande

Hur de olika parterna agerar i ett byggprojekt har betydelse för hur projektet lyckas. Det lönar sig att i projekt involvera yrkeskunniga och kompetenta experter som samarbetar under projektets gång.

Mer information

  • Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet, RT 10-11222, Rakennustietosäätiö RTS, 2016. (på finska)