Rakentamisen osapuolet

Rakennushankkeen eri osapuolien toiminnalla on merkitystä hankkeen onnistumiselle. Hankkeeseen kannattaa sitouttaa mukaan ammattitaitoisia ja päteviä asiantuntijoita, jotka toimivat yhteistyössä hankkeen toteuttamiseksi.

Lisätietoa

  • Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet, RT 10-11222, Rakennustietosäätiö RTS, 2016.