Rakentamisen osapuolet

Rakennushankkeessa on useita osapuolia, kuten rakennushankkeeseen ryhtyvä eli tilaaja, rakennuttaja, suunnittelijat, urakoitsijat, rakennustuote- ja materiaalitoimittajat, viranomaiset ja tilojen käyttäjät. Korjaushankkeissa mukana on lisäksi esimerkiksi kuntotutkijoita.

Rakennushankkeen eri osapuolet vaikuttavat hankkeen onnistumiseen. Hankkeeseen kannattaa ottaa mukaan ammattitaitoisia ja päteviä asiantuntijoita, jotka tekevät yhteistyötä hankkeen toteuttamiseksi. Osapuolien tulee tunnistaa ja tietää toistensa roolit ja tehtävät sekä vastuun jakautuminen eri osapuolien välillä.

Lisätietoa

  • Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet, RT 10-11222, Rakennustietosäätiö RTS, 2016.