Pääsuunnittelija ja koordinaattorit

Pääsuunnittelija

Pääsuunnittelija huolehtii yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen toteutuksesta. Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Pääsuunnittelija vastaa osaltaan suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelijana rakennushankkeessa voi toimia rakennussuunnittelija tai erityissuunnittelija. Hankkeen laajuus ja vaativuus vaikuttaa pääsuunnittelijan valintaan. Pääsuunnittelijan mahdollisuuksiin suorittaa tehtävänsä menestyksekkäästi voidaan vaikuttaa hankkeen toteutusmuodolla ja sopimussuhteilla.

Tietomallikoordinaattori

Tietomallikoordinaattori vastaa hankkeen tietomallinnuksen yhteensovituksesta ja tilaajan asettamien tietomallivaatimusten toteutumisesta. Tietomallikoordinaattorina voi toimia hankkeen suunnittelija tai muu tilaajan valitsema taho. Tietomallikoordinaattorin rooli on usein yhteensovitusluontoinen, jolloin itse tietomallinnustehtävät on määritetty kyseisten alojen suunnittelijoiden toimeksiannoissa.

Kosteudenhallintakoordinaattori

Rakennushankkeen kosteudenhallinnasta vastaava henkilö on usein kosteudenhallintakoordinaattori. Kosteudenhallintakoordinaattori edustaa rakennushankkeeseen ryhtyvää ja valvoo hankkeen kosteudenhallinnan toteutumista. Kosteudenhallintakoordinaattorin tulisi olla sama henkilö suunnittelun alkuvaiheesta hankkeen vastaanottoon.

Turvallisuuskoordinaattori

Rakennushankkeeseen on nimettävä pätevä turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorina voi toimia rakennushankkeeseen ryhtyvän eli tilaajan edustaja tai muu tilaajan määrittämä taho. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät kattavat hankkeen valmistelun, suunnittelun ja rakentamisvaiheen. Turvallisuuskoordinaattori huolehtii, että suunnitelmissa on huomioitu työturvallisuuden näkökulma. Hän vastaa myös turvallisuusasiakirjan laatimisesta. 

Tärkeää

  • Koordinointi ei korvaa laadukasta suunnittelutyötä.
  • Hankkeen eri osapuolien tulee yhteensovittaa toimintansa. 
  • Kokonaisuuden hallinta on tärkeää. 

Linkit lisämateriaaleihin