Mistä Terveet tilat -ohjelmassa on kyse?

Terveet tilat 2028 -ohjelman päätavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Tavoitteeseen päästään lisäämällä osaamista sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisussa.

Ohjelmassa on laadittu kuntien käyttöön Terveet tilat -toimintamalli. Toimintamalli koostuu ennaltaehkäisevistä menettelytavoista, joissa kiinteistökantaa hallitaan suunnitelmallisesti, rakennusten kunto, tilojen sopivuus käyttötarkoitukseen ja käyttäjien kokemukset tarkistetaan säännöllisesti ja tilannetta arvioidaan moniammatillisessa yhteistyössä. Tavoitteena on vakiinnuttaa toimintamallin menettelytavat kuntien kiinteistönpitoon vuoden 2028 loppuun mennessä.

Kysymyksiä ja vastauksia