Vikaantuneiden rakennusosien ja järjestelmien korjaaminen

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät vaurioituvat ja vikaantuvat väistämättäkin elinkaarensa aikana. Näiden hoitamisessa tulee noudattaa vastuunjakoa kiinteistönhoidon ja kiinteistönomistajan välillä. Vastuunjako on yleensä merkitty kiinteistönhoidon palvelunkuvaukseen. Palvelukuvauksessa kuvataan muun muassa se, haetaanko vikaantuneeseen järjestelmään korvaavat osat aina tietyltä sopimuskumppanilta tai onko kiinteistönhoitajalla mahdollisuus käyttää muita tahoja. 

Vikaantumistaajuuden seuranta

Rakennusosien ja eri järjestelmien vikaantumistaajuutta voidaan seurata kiinteistönhoidon huoltokirjasta, johon on kirjattu eri huoltoja ja korjauksia. Laitevalmistajan ilmoittamaa teknistä käyttöikää ja laitteen vikaantumistaajuutta seuraamalla voidaan arvioida, kannattaako laite korjata vai tuleeko se uusia kokonaan. Kiinteistönomistajan on myös pystyttävä priorisoimaan useamman yhtä aikaa rikki menevän järjestelmän korjausjärjestys. Korjausten kiireellisyyteen vaikuttaa niiden merkitys kiinteistön käytön turvallisuuteen.

Poikkeus- ja häiriötilanteet

Rakennusosien ja teknisten järjestelmien toimivuuden varmistuksessa on huomioitava poikkeus- ja häiriötilanteiden mahdollisuus. Poikkeukselliset sääolosuhteet voivat vaikeuttaa järjestelmien käyttöä. Lisäksi poikkeuksellinen maailmantilanne voivat vaikeuttaa varaosien saamista tai pidentää niiden toimitusaikoja. Tästä huolimatta tilojen käyttäjille ei saa aiheutua riskiä järjestelmien vikojen vuoksi. 

Hyvät käytännöt

  • Vikaantumistaajuutta kannattaa seurata ja peilata sitä järjestelmien tekniseen käyttöikään.
  • Kiinteistönhoitajalle annetaan riittävät valtuudet käyttää harkintansa mukaan tiettyjä sopimuskumppaneita selvissä vikaantumistapauksissa.
  • Palvelukuvauksessa on poikkeavia tilanteita varten toimintaohje, jossa ohjeistetaan järjestelmien käyttö eritystilanteissa.