Vikaantuneiden rakennusosien ja järjestelmien korjaaminen

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät vaurioituvat ja vikaantuvat väistämättä elinkaarensa aikana. Vaurioiden ja vikojen hoitamisessa tulee noudattaa vastuunjakoa kiinteistönhoidon ja kiinteistönomistajan välillä. Vastuunjako on yleensä merkitty kiinteistönhoidon palvelukuvaukseen. Palvelukuvauksessa kuvataan muun muassa, haetaanko vikaantuneeseen järjestelmään korvaavat osat aina tietyltä sopimuskumppanilta vai onko kiinteistönhoitajalla mahdollisuus käyttää muita tahoja. 

Vikaantumistaajuuden seuranta

Rakennusosien ja eri järjestelmien vikaantumistaajuutta voidaan seurata kiinteistönhoidon huoltokirjasta, johon eri huollot ja korjaukset kirjataan. Laitevalmistajan ilmoittamaa teknistä käyttöikää ja laitteen vikaantumistaajuutta seuraamalla voidaan arvioida, kannattaako laite korjata vai tuleeko se uusia kokonaan.

Kiinteistönomistajan on myös pystyttävä priorisoimaan useamman yhtä aikaa rikkoutuvan järjestelmän korjausjärjestys. Mitä suurempi merkitys järjestelmällä on kiinteistön turvallisuuteen, sitä kiireellisemmin se tulee korjata.

Poikkeus- ja häiriötilanteet

Rakennusosien ja teknisten järjestelmien toimivuuden varmistuksessa on huomioitava poikkeus- ja häiriötilanteiden mahdollisuus. Poikkeukselliset sääolosuhteet voivat vaikeuttaa järjestelmien käyttöä. Lisäksi poikkeuksellinen maailmantilanne voi vaikeuttaa varaosien saamista tai pidentää niiden toimitusaikoja. Tästä huolimatta tilojen käyttäjille ei saa aiheutua riskiä järjestelmien vikojen vuoksi.

Hyvät käytännöt

  • Vikaantumistaajuutta kannattaa seurata ja verrata sitä järjestelmien tekniseen käyttöikään.
  • Kiinteistönhoitajalle annetaan riittävät valtuudet käyttää harkintansa mukaan tiettyjä sopimuskumppaneita selvissä vikaantumistapauksissa.
  • Palvelukuvauksessa on poikkeavia tilanteita varten toimintaohje, jossa ohjeistetaan, miten järjestelmiä käytetään erityistilanteissa.