Sisäilmatilanteisiin varautuminen

Sisäilmatilanteisiin tulee organisaatiossa varautua etukäteen. Niiden käsittely vie aikaa ja voi vaatia monen eri henkilön työpanosta, erityisesti laaja-alaisten ongelmien käsittelyssä. Jos sisäilmastoasioiden käsittelyyn ei ole resursoitu riittävästi henkilöstöä tai henkilöstölle ei ole varattu riittävästi työaikaa tai taloudellisia mahdollisuuksia toimia, asioiden käsittely vaikeutuu ja tilan käyttäjien tarpeiden huomioiminen heikkenee. Puutteellinen resursointi voi näkyä viiveinä asioiden käsittelyssä ja niihin tarttumisessa sekä riittämättömänä toimintana.

Osaaminen ja tiedolliset resurssit

Vaikka monet sisäilma-asiat voidaan hoitaa hyvin eri alan ammattilaisten hyvällä perusosaamisella, tulee toisinaan vastaan tilanteita, joissa tarvitaan tietyn sisäilma-aihealueen erityisosaamista. Erityisosaaminen on tilanteen selvittämisen, yhteistyön rakentamisen ja viestinnän näkökulmasta tärkeää. Ne kunnat, jotka ovat hankkineet alan asiantuntijan tai asiantuntijoita koordinoimaan sisäilmakysymyksiä, ovat kokeneet hallitsevansa sisäilmatilanteita aikaisempaa paremmin.

Taloudelliset resurssit

Päätöksenteossa tulee muistaa, että sisäilmahaittoja ei voida ehkäistä ja selvittää ilman riittäviä taloudellisia resursseja. Ennaltaehkäisyn taloudelliset resurssit liittyvät suunnitelmalliseen kiinteistönpitoon varautumisena. Vikoihin, vaurioihin ja koettuihin haittoihin liittyvät resurssitarpeet ovat usein akuutteja ja yllättäviä. Välittömiä selvitys- ja korjaustoimenpiteitä varten tulisi olla sovittuun rajaan asti riittävästi taloudellisia mahdollisuuksia.

Tärkeää

  • Sisäilmastoasioiden hoitaminen varmistetaan osaamisella ja taloudellisilla resursseilla. 

Hyvät käytännöt

  • Sisäilmakysymyksiin erikoistunut asiantuntija koordinoi sisäilma-asioita. 
  • Kunnan osaamista voidaan täydentää puitesopimuksilla tai kuntayhteistyöllä muun muassa kuntotutkimuksissa ja pienimuotoisissa huolto- ja korjaustoimenpiteissä. 
  • Sisäilma-asioita hoitavilla tulee olla valtuudet tilata tarvittavia lisätutkimuksia ja pienimuotoisia huolto- ja korjaustoimenpiteitä itsenäisesti sovittuun rajaan asti.