Rakentajat

Urakoitsijat

Urakoitsijat vastaavat rakennuksen rakentamista toimeksiantosopimusten ja urakkarajaliitteissä määritettyjen ehtojen mukaisesti. Pääurakoitsijaksi kutsutaan osapuolta, jolle tilaaja on vastuuttanut työmaanjohtovelvollisuudet. Aliurakoitsijoiksi kutsutaan muita urakoitsijatahoja, jotka ovat sopimussuhteessa pääurakoitsijaan. Sivu-urakoitsijaksi kutsutaan tahoa, joka on sopimussuhteessa tilaajaan, mutta suorittaa työtehtäviä pääurakoitsijan työmaalla. Urakoitsija voi toimia myös erityisalan urakoitsijana.

Valvoja

Valvoja toimii tilaajan edustajana työmaalla ja varmistaa rakentamisen sopimuksenmukaisuuden. Valvojan tehtäviin kuuluvat muun muassa laadun, työturvallisuuden ja aikataulun varmistamiseen liittyvät tehtävät. Valvoja voi toimia tilaajan organisaatiossa tai valvoja voi olla tilaajan hankkima ulkopuolinen taho. Suuremmilla työmailla valvoja on usein työmaakohtainen, etenkin korjausrakentamiskohteissa. Pienemmillä työmailla valvoja voi valvoa useampia työmaita samanaikaisesti.

Tuoteosatoimittajat

Tuoteosatoimittajat toimittavat rakentamisessa käytettäviä tuoteosia. Tuoteosat voivat vaihdella pienistä komponenteista suuriin tilaelementteihin. Tuoteosatoimittajien toimeksiantoon voi kuulua laajemmin kyseisiin tuoteosiin liittyvää suunnittelua ja joskus myös tuoteosien asennus. Näistä tulee sopia erikseen toimeksiantoa tehtäessä. Tuoteosatoimittajien aikataulussa pysyminen on usein kriittinen asia työmaan toteutuksessa. 

Lisätietoa

  • Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet, RT 10-11222, Rakennustietosäätiö RTS, 2016.