Rakennushankkeen vaiheiden erityispiirteet

Rakennushanke koostuu eri vaiheista, joita voidaan jakaa monilla eri perusteilla. Tavanomaisesti rakennushanke alkaa hankesuunnittelulla, jonka jälkeen rakennussuunnittelun kautta siirrytään rakentamisvaiheeseen. Jokaisella rakennusvaiheella on omat tehtävänsä ja niiden kukin vaikuttaa hankkeen onnistuneeseen läpivientiin.