Oireilu sisäilmassa

Ihminen oireilee monesta eri syystä, eikä suoraan oireiden perusteella pystytä tunnistamaan, mistä ne johtuvat. Osan oireistaan ihminen voi liittää johonkin rakennukseen, esimerkiksi hän kokee, että vointi muuttuu kyseisessä rakennuksessa huonommaksi tai saa oireita. 

Tilanteessa, jossa oireilu koetaan johtuvaksi rakennuksesta, on tilanne aina selvitettävä siitä näkökulmasta, onko rakennuksessa tai sen käytössä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa oireita? Talotekniikka ei esimerkiksi toimi oikein tai rakennuksessa on päästölähteitä. 

Oireilun monitekijäisyys pitää ottaa huomioon rakennuksen tutkimisen rinnalla ja myös niissä tilanteissa, kun rakennuksessa on todettu tekijöitä, jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Lisäksi on huomioitava, että epäily sisäilmaongelmasta ja siihen liittyvät selvitysprosessit sekä mahdolliset tilojen muutokset kuormittavat ja stressaavat niiden kohteeksi joutuneita. Tämä voi noidankehämäisesti lisätä kuormitusta, joka taas lisää oireilua. Siksi myös henkilöiden jaksamiseen ja kuormitustekijöihin on kiinnitettävä huomiota. 

Henkilöt, jotka saavat vaikeita tai haittaavia oireita, hoidetaan terveydenhuollossa. Terveydenhuollossa selvitetään syitä oireiluun ja annetaan tarvittava hoito.

Tärkeää

  • Jos oireilu liitetään sisäilmaan, rakennuksen olosuhteet pitää aina selvittää. 
  • Oireilun monitekijäisyys pitää ottaa haitan selvittämisessä huomioon.
  • Oireilevan tietoja ei saa levittää, on muistettava salassapito.

Linkit lisämateriaaleihin