Oireilu sisäilmassa

Ihminen oireilee monesta eri syystä, eikä suoraan oireiden perusteella pystytä tunnistamaan, mistä ne johtuvat. Osan oireistaan ihminen voi liittää johonkin rakennukseen: ihminen saattaa esimerkiksi kokea, että vointi muuttuu kyseisessä rakennuksessa huonommaksi tai hän saa oireita.

Jos ihminen kokee oireilun johtuvan rakennuksesta, on aina selvitettävä, onko rakennuksessa tai sen käytössä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Onko mahdollista, että talotekniikka ei esimerkiksi toimi oikein tai että rakennuksessa on päästölähteitä? Rakennusta korjaamalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi tilojen epäviihtyisyyteen ja toimimattomuuteen, lämpöolosuhteisiin ja ilman kosteuteen, ilmanvaihdon ongelmiin sekä sisäilman epäpuhtauksiin ja hajuihin.

Oireilun monitekijäisyys pitää ottaa huomioon rakennuksen tutkimisen rinnalla ja myös niissä tilanteissa, kun rakennuksessa on todettu tekijöitä, jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Lisäksi on huomioitava, että epäily sisäilmaongelmasta, siihen liittyvät selvitysprosessit sekä mahdolliset tilojen muutokset kuormittavat ja stressaavat niiden kohteeksi joutuneita. Tämä voi lisätä kuormitusta, joka taas lisää oireilua. Siksi myös henkilöiden jaksamiseen ja kuormitustekijöihin on kiinnitettävä huomiota.

Henkilöt, jotka saavat vaikeita tai haittaavia oireita, hoidetaan terveydenhuollossa. Terveydenhuollossa selvitetään syitä oireiluun ja annetaan tarvittavaa hoitoa.

Tärkeintä on, ettei oireilevaa jätetä yksin. Koettuihin oireisiin on aina suhtauduttava asiallisesti, eikä kokemuksia saa vähätellä. Oireilevalle ei saa tulla kokemusta epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. Jokaiselle on tarjottava apua. Tiedon lisäämisellä ja hyvällä sisäilmasto-ongelman selvitysprosessilla voidaan vaikuttaa siihen, että asiat etenevät myönteisesti ja luottamus lisääntyy. 

infografiikkaa sisäilmaoireiluun ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä

Tärkeää

  • Jos oireilu liitetään sisäilmaan, rakennuksen olosuhteet pitää aina selvittää. Rakennuksessa ilmenevät viat ja puutteet tulee korjata.  
  • Oireilun monitekijäisyys pitää ottaa haitan selvittämisessä huomioon.
  • Oireilevan tietoja ei saa levittää, salassapito on aina muistettava.
  • Oireilevalle on aina tarjottava apua.

Linkit lisämateriaaleihin