Terveet tilat -toimintamalli

Terveet tilat -toimintamalli tukee kuntia ennakoivassa kiinteistönpidossa. Sen tavoitteena on ratkaista ja erityisesti ennaltaehkäistä sisäilmahaasteita.

Tietoa, ohjeita ja hyviä käytäntöjä

Terveet tilat -toimintamalli kokoaa tietoa, ohjeita ja hyviä käytäntöjä julkisten rakennusten ennakoivasta kiinteistönpidosta. Toimintamallia hyödyntämällä kunnat voivat tarkastella ja arvioida omaa toimintaansa sekä ottaa mallista käyttöön itselleen hyödyllisiä toimintatapoja.

Malli tarjoaa tietopaketteja ja esittelee kunnissa hyviksi havaittuja käytäntöjä. Toimintamalliin on myös koottu oleellisia huomioita, joiden avulla sisäilmaongelmia voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä. Pääset tutustumaan ohjeisiin sivuilla olevien linkkien kautta.

Terveet tilat - toimintamallin osa-alueet

Päämääränä terveelliset ja turvalliset tilat sekä tyytyväiset käyttäjät

Terveet tilat -toimintamallin tarjoamat ennakoivat toimintatavat tukevat kuntia siirtymässä kohti terveellisiä ja turvallisia tiloja sekä tyytyväisiä käyttäjiä.

Laaja moniammatillinen yhteistyö ja avoin tietojen vaihto korostuvat mallissa, sillä ne ovat oleellisia tekijöitä sisäilma-asioiden ratkaisemisessa. Lisäksi oikea-aikainen ja avoin viestintä on aina suuressa roolissa sisäilmaprosesseissa.

Malli on kehitetty kunnilta kunnille – ja kehitys jatkuu edelleen

Malli perustuu tietoon, jota on kerätty kunnille järjestetyissä työpajoissa ja webinaareissa. Toimintamallia ei olisi saatu aikaan ilman kuntien ideoita, ajatuksia ja käytännön työtä. Kirjoitustyöhön ovat lisäksi osallistuneet muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Työterveyslaitoksen asiantuntijat. 

Toimintamallin kehitys jatkuu yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta siitä saadaan kehitettyä vieläkin toimivampi. Annathan toimintamallista runsaasti palautetta! Terveet tilat 2028 -sihteeristö kehittää palautteen perusteella mallia eteenpäin.

Terveet tilat -toimintamallin osa-alueet

Linkit lisämateriaaleihin