Vad handlar programmet Sunda lokaler om?

Huvudsyftet med programmet Sunda lokaler 2028 är att de offentliga byggnaderna ska bli sunda och att vården och rehabiliteringen av personer som har symtom på grund av problem med inomhusluften ska bli effektivare. Dessa mål kan nås om kompetensen inom förebyggande och lösning av inneluftsproblem ökas.

Inom programmet har det för kommunerna tagits fram en handlingsmodell som kallas Sunda lokaler. Handlingsmodellen består av förebyggande förfaranden för systematisk förvaltning av fastighetsbeståndet, för regelbunden kontroll av byggnadernas skick, lokalernas lämplighet för avsedd användning och användarnas erfarenheter och för utvärdering av läget i ett multiprofessionellt samarbete. Målet är att handlingsmodellens förfaranden ska vara etablerade i kommunernas fastighetsförvaltning före utgången av 2028.

Frågor och svar