Guider och utredningar

Vissa material som producerats av programmet Sunda lokaler kommer att samlas på svenska på denna sida. Materialen är indelade enligt ämnesområde. Till sidan fogas också urval av vissa svenskspråkiga resultat från det Nationella programmet för inomhusluft och hälsa. Programmet, som samordnas av Institutet för hälsa och välfärd, genomför åtgärder för främjande av hälsa och välfärd inom programmet Sunda lokaler.

Utöver de separata materialen har man i programmet tagit fram en Handlingsmodell Sunda lokaler till stöd för kommunerna när det gäller att lösa och förebygga problem med inomhusluften. Handlingsmodellen samlar information, anvisningar och god praxis om föregripande fastighetshållning i offentliga byggnader.

Bekanta dig med Handlingsmodellen

Uppförande av byggnader, reparation, underhåll och skötsel samt förvaltning av fastighetsbestånd

 

Främjande av hälsa och välfärd

Handledningar och anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet: