Handbook för ventilationsbesiktning - inomhusklimatet under kontroll

Handbok för ventilationsbesiktning - Inomhusklimatet under kontroll

Bilagor:

Handbok för ventilationsbesiktning - Bilagor (1-4)

Syftet med handboken är att förenhetliga ventilationsbesiktningarna, de kompetenskrav som ställs på besiktaren och rapporteringen som görs till beställaren. I handboken presenteras vad en besiktning av ventilationssystemet innehåller, vilka mätapparater som behövs för besiktningen, hur systemets skick ska bedömas, besiktningsintervall, kompetenskrav för besiktaren och kvalitetssäkring.