Sunda lokaler 2028

Huvudsyftet med programmet Sunda lokaler 2028 är att de offentliga byggnaderna ska bli sunda och att vården och rehabiliteringen av personer som har symtom på grund av problem med inomhusluften ska bli effektivare. Ett annat syfte är att under programperioden etablera en handlingsmodell för fastighetsförvaltningen.

Programmet utvärderas till exempel genom mätningar som visar om byggnadsbeståndets skick utvecklats och om antalet personer med symtom från inomhusluften minskat.

Åtgärdsprogrammet utgör regeringens svar på riksdagens krav på en effektivare hantering av inneluftsproblem i byggnader. Under programmets gång förs en parlamentarisk diskussion med riksdagen. Till detta hör rapportering och höranden i riksdagsutskott, och när det behövs ordnas bland annat evenemang om aktuella frågor.

Uppgifter om projektet på vnk.fi (på finska)