Oppaat sisäilmasto-ongelmien selvittämiseksi ja korjaamiseksi

Terveet tilat 2028 -ohjelman osana laaditut oppaat auttavat tilaajaa selvittämään ja korjaamaan sisäilmasto-ongelmia sekä ymmärtämään ja soveltamaan niihin liittyvää sopimustekniikkaa.

Sisäilmasto-ongelman ratkaiseminen -opas

Sisäilmasto-ongelman ratkaiseminen -opas ohjaa tilaajaa hallitsemaan rakennuksissa esiintyviä sisäilmasto-ongelmia selkeän ja järjestelmällisen toimintamallin avulla. Opas on suunnattu rakennusten omistajille, isännöitsijöille sekä rakennusten ylläpidosta vastaaville henkilöille, jotka toimivat tilaajan roolissa rakennusten sisäilmasto-ongelmien selvitys- ja korjausvaiheessa.

Toimintamallissa on kuvattu tilaajan tehtävät sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisen eri vaiheissa, kuten ongelman selvitysvaiheessa, korjaavien toimenpiteiden arvioinnissa, suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä rakennuksen sisäilmaston laadun varmistamisessa korjausten jälkeen.

Sisäilmasto-ongelman ratkaiseminen -opas

Sisäilmasto-ongelman ratkaiseminen, sopimusasioita -opas

Sisäilmasto-ongelman ratkaiseminen, sopimusasioita -oppaan tavoitteena on auttaa pientaloasujia ja kuluttajia, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta rakennusalasta, ymmärtämään ja soveltamaan sisäilmastokorjauksiin liittyvää sopimustekniikkaa. Oppaassa käydään läpi sisäilmastokorjausten osapuolten vastuita ja velvollisuuksia sekä niiden vaikutuksia sisäilmastokorjausten sopimusasioihin. 

Sisäilmasto-ongelman ratkaiseminen, sopimusasioita -opas

Liitteet sopimusoppaaseen Word-asiakirjoina:

Liite 1: Tarjouspyynnön mallipohja kuntotutkimukseen
Liite 2: Tarjouspyynnön mallipohja rakennuttajakonsultin valintaan
Liite 3: Tarjouspyynnön mallipohja korjaussuunnitteluun