Koulutuksen 1 materiaali: rakennushankkeen kosteudenhallinnan johtaminen - tilaajaohje

Julkaisuajankohta 16.6.2022 0.00 | Julkaistu suomeksi 16.6.2022 klo 13.04
Tiedote

Koulutussarjan ensimmäinen kerta 28.4.2022 oli suunnattu erityisesti tilaajille ja rakennuttajille. Koulutus esitteli kosteudenhallinnan johtamista erilaisissa rakennushankkeissa, hankesuunnittelusta rakennuksen käyttöönottoon asti sekä rakennuksen käytön aikana elinkaarihankkeissa.

Koulutus vastasi mm. kysymyksiin: Miten huomioit kosteudenhallinnan jo tilausvaiheessa? Miksi kannattaa ottaa tiimiin kosteudenhallintakoordinaattori? Mitä voit odottaa koordinaattorilta? Oheinen koulutusmateriaali etenee samassa järjestyksessä kuin koulutusiltapäivän ohjelma. 

Tutustu koulutusmateriaaliin

Koulutuksen/koulutusmateriaalin sisältö

Tausta, säädökset ja ohjeistukset
Tilaajan ja rakennuttajan tehtävät ja vastuut
Kosteudenhallintaselvityksessä huomioitavat asiat
Kosteudenhallintakoordinaattori tilaajan edustajana
Kosteudenhallintaprosessi erilaisissa rakennushankkeissa
Elinkaarihankkeiden kosteudenhallinnan erityispiirteet
Kuivaketju 10 -toimintamalli

Nostoja koulutusmateriaalin sisällöstä

Kosteudenhallinta edellyttää laaja-alaista yhteistyötä: niin tilaajan, rakennuttajan, suunnittelijan, urakoitsijan, kuin huollon ja käyttäjienkin roolit ovat tärkeitä. Kosteudenhallinnan prosessi lähtee rakennuttamisen tavoitteiden asettelusta ja päättyy käyttäjien tehtäviin.

Rakennushankkeen tilaajan ja kiinteistönomistajan roolit ovat erittäin tärkeitä kosteudenhallinnan onnistumiselle. Tilaajien on hyvä ymmärtää kosteudenhallinnan perusprosessi, vaikka sen ohjaus ulkoistettaisiin konsultille. Lisäksi tilaajien on syytä tuntea kosteudenhallinnan perusasioita, joita ovat mm. lait- ja asetukset, tekniset ja rakennusfysikaaliset periaatteet sekä kosteus- ja homevaurioiden yleiset syyt ja niiden korjaustavat.

Koulutuksessa käsiteltiin Kuivaketju 10 -toimintamallia, jolla minimoidaan kosteusriskejä rakennuksen elinkaaressa. Mallissa keskitytään kymmeneen tärkeimpään riskiin, joiden hallinnalla voidaan välttää 80 % kosteusvaurioiden kustannuksista.

Hankkeeseen voidaan nimetä kosteudenhallintakoordinaattori omasta organisaatiosta tai käyttää ulkopuolista konsulttia. Koordinaattori valvoo, ohjaa ja varmentaa kosteudenhallinnan onnistumista. Koordinaattori on hyvä kiinnittää aikaisessa vaiheessa hankkeeseen.

Hankkeen alussa tulee määrittää sen kosteustekninen vaativuus, käytettävä kosteudenhallintamenetelmä ja tavoitteet. Määritykset tehdään kosteusteknisten lähtötietojen pohjalta. Tilaajan tavoitteet ohjaavat suunnitteluvaiheessa kosteudenhallinnan ja kosteusteknisen toiminnan ratkaisuja ja heijastuvat työmaan käytännön kosteudenhallinnan laatuun. Tietojen siirto rakennuksen käyttäjille ja ylläpitäjille on tärkeää, jotta kuivaketju voi jatkua koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Kouluttajana ja materiaalin tuottajana toimi rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowisen sisäilmahankkeiden asiantuntija Laura Salo. Vierailevana puhujana oli Rakentamisen Laatu RALA ry:n asiantuntija Rune Paananen.