Vid Sunda lokaler-webbinariet presenterades ett mångsidigt utbud av programmets åtgärder

Utgivningsdatum 11.6.2021 15.15 | Publicerad på svenska 23.6.2021 kl. 14.22
Vid Sunda lokaler-webbinariet presenterades ett mångsidigt utbud av programmets åtgärder

Vid Sunda lokaler-webbinariet den 10 juni behandlades åtgärderna i programmet Sunda lokaler 2028 inom olika delområden. Under webbinariet offentliggjordes också en utredning om temat inomhusluft som genomförts inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Enligt utredningen bekämpas problem med inomhusluften bäst genom långsiktighet, gott samarbete och tydliga verksamhetsmodeller.

Paavo Kero från FCG Finnish Consulting Group Oy, lokalservicechef Jussi Niemi från Finlands Kommunförbund rf och forskare Kaisa Jalkanen från Institutet för hälsa och välfärd berättade om resultaten av utredningen.

Vid webbinariet presenterades två pågående utredningar som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde. Laura Jauhola, manager vid Owal Group, berättade om en kartläggning av den kompetens i frågor som rör inomhusluften som examensutbildningen på olika utbildningsstadier och tilläggs-, påbyggnads- och kompletteringsutbildningen inom fastighets- och byggbranschen ger. Raila Oksanen, ledande konsult vid FCG Finnish Consulting Group Oy, presenterade en utredning om nuläget i fråga om byggnader för yrkesutbildande läroanstalter.

Överingenjör Timo Lahti presenterade miljöministeriets pågående och inledande projekt.

Till sist behandlades det nationella programmet för inomhusluft och hälsa, som genomför de åtgärder för främjande av hälsa och välfärd som ingår i programmet Sunda lokaler. Specialforskare Anniina Salmela gav en aktuell översikt över programmet som samordnas av Institutet för hälsa och välfärd. Biträdande överläkare Aki Vuokko och specialistläkare Hanna Keränen från Arbetshälsoinstitutet berättade om stöd för arbetsförmågan och företagshälsovårdspraxis i frågor som rör inomhusluften. Utbildningen inom hälso- och sjukvården presenterades av specialistläkare i lungsjukdomar Tuula Vasankari och projektansvarige Hanna Renkola från Filha ry.

Webbinariets anföranden

VNK008:00/2018