Nu finns handboken för ventilationsbesiktning också på svenska

Utgivningsdatum 25.4.2024 8.59
Nyhet
Huoltomies tutkii ilmanvaihtokonetta.

Nu finns handboken för ventilationsbesiktning också på svenska. I handboken presenteras innehållet i besiktningen, de nödvändiga mätapparaterna, kriterierna för bedömning av skicket, besiktningsintervallen, kompetenskraven för besiktaren och kvalitetssäkringen. Syftet med handboken är att förenhetliga ventilationsbesiktningarna, de kompetenskrav som ställs på besiktaren och rapporteringen som görs till beställaren.

En välfungerande ventilation och hälsosamma samt trivsamma utrymmen går hand i hand. Det är viktigt att ventilationssystemet som betjänar utrymmena är i skick, fungerar planenligt och är rent. Ventilationssystemets skick, dess korrekta funktion och behovet av rengöring bör därför kontrolleras genom regelbundna besiktningar.

FINVAC ansvarade för utarbetandet av handboken för ventilationsbesiktning i samarbete med VVS Föreningen i Finland rf, Sisäilmayhdistys ry, Suomen LVI-liitto SuLVI ry och Metropolia Ammattikorkeakoulu. I utarbetandet av handboken deltog experter med praktisk erfarenhet av ventilations- och inneluftsbranschen, deras bidrag var av största vikt. VVS Föreningen i Finland rf gjorde den svenskspråkiga översättningen på beställning av programmet Sunda lokaler.

Nyhet