Ilmanvaihdon katsastusopas nyt myös ruotsiksi

Julkaisuajankohta 25.4.2024 8.59
Uutinen
Huoltomies tutkii ilmanvaihtokonetta.

Ilmanvaihdon katsastusopas on nyt julkaistu myös ruotsiksi. Ilmanvaihdon katsastusopas esittelee katsastuksen sisällön, tarvittavat mittauslaitteet, kunnon arvioinnin kriteerit, katsastusvälit, katsastajan osaamisvaatimukset ja laadunvarmistusmenettelyn. Tavoitteena on yhtenäistää ilmanvaihtojärjestelmien katsastustoimintaa, katsastajan osaamisvaatimuksia ja tilaajalle tehtävää raportointia.

Hyvin toimiva ilmanvaihto ja terveelliset sekä viihtyisät tilat kulkevat käsi kädessä. On tärkeää, että tiloja palveleva ilmanvaihtojärjestelmä on kunnossa, toimii suunnitelman mukaisesti ja on puhdas. Ilmanvaihtojärjestelmän kunto, sen oikea toiminta ja puhdistustarve tulisikin tarkastaa säännöllisin välein tehtävillä katsastuksilla.

Ilmanvaihdon katsastusoppaan laatimisesta vastasi FINVAC yhteistyössä VVS Föreningen i Finland rf:n, Sisäilmayhdistys ry:n, Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Oppaan laatimiseen osallistui ilmanvaihto- ja sisäilma-alan käytännön asiantuntijoita, joiden panos katsastusoppaan laatimisessa oli ensiarvoisen tärkeä. VVS Föreningen i Finland rf teki ruotsinnoksen Terveet tilat -ohjelman tilauksesta.

Uutinen