Ny webbsida presenterar typiska skador i läroanstaltsbyggnader från olika årtionden och sätt att reparera dem

Utgivningsdatum 12.8.2022 9.00
Nyhet
Ny webbsida presenterar typiska skador i läroanstaltsbyggnader från olika årtionden och sätt att reparera dem

På Sunda lokaler 2028-programmets nya webbsida om läroanstaltsbyggnader presenteras byggnadstyper från olika årtionden, de vanligaste skadorna som påverkar inomhusluften i byggnader från olika årtionden samt sätt att reparera dem. Läroanstaltsbyggnaderna presenteras i form av sektionsritningar som visar de viktigaste delarna av byggnaderna och de installationstekniska system som påverkar inomhusluften. Ritningarna baserar sig på befintliga finländska byggnader.

I gatubilden i Finland kan man se vilka förändringar läroanstaltsbyggnaderna har genomgått under årtiondenas lopp. Byggnader i massivtegel och timmer från 1800-talet påminner om folkskoletiden, medan de betongelementsbyggnader som byggdes på 1970- och 1980-talen påminner om grundskolesystemets första år. Utvecklingen har påverkats av ändringar i pedagogiska metoder, arkitektur och byggnadsmaterial. Under de senaste årtiondena har mångsidiga hybridbyggnader med en bärande stomme som kombinerar armerad betong, stål och trä blivit de mest framträdande.

På webbsidan Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin presenteras byggnadstyper från sex olika årtionden i form av sektionsritningar. Sidan ger en ingående beskrivning av de delar av byggnader och de installationstekniska system som påverkar inomhusluften. Där finns även information om typiska agenser i inomhusluften, till exempel fuktskador, skadliga ämnen samt brister eller skador i installationstekniska system. Dessutom erbjuder sidan tillförlitliga källor för den som överväger olika sätt att reparera en byggnad eller söker anvisningar för undersökning av en byggnads skick.

”Vi vill göra den befintliga informationen lätt att hitta och använda. Vi har mycket kunskap om problemen med läroanstaltsbyggnader från olika tidsperioder, men kunskapen förmedlas inte alltid till dem som skulle ha nytta av den. Målet är att alla parter ska kunna identifiera typiska problem, vara medvetna om betydelsen av underhåll och veta vad allt underhåll kräver”, konstaterar Timo Lahti, som är överingenjör vid miljöministeriet och på vars uppdrag projektet genomfördes.

Sektionsritningarna på webbsidan baserar sig på befintliga finländska skolbyggnader, men de har kompletterats med fiktiva lokaler, konstruktioner och system. Ritningarna presenterar byggnaderna som de ser ut i nuläget efter grundliga reparationer och förbättringar.

Informationen kan utnyttjas på ett mångsidigt sätt av lokalanvändare, beslutsfattare och experter inom byggbranschen

Målet för den nya webbsidan är att öka förståelsen för typiska särdrag hos olika byggnader. Det visuella materialet hjälper att gestalta kritiska konstruktioner och delar av installationstekniska system. Sidan ger lokalanvändare, beslutsfattare och experter inom byggbranschen en bra helhetsuppfattning inför beredningen av reparationer av läroanstaltsbyggnader.

”Vi hoppas att sidan kan utnyttjas på ett mångsidigt sätt vid planeringen av reparationer och underhåll av läroanstaltsbyggnader. Lyckade visualiseringar kan ha stor betydelse när det gäller att åskådliggöra behoven för beslutsfattarna eller lokalanvändarna. Det går bra att använda sidan även i undervisning. Vi vill fortsätta att utveckla innehållet på sidan och ta fram helt nya delområden”, berättar Katja Outinen, projektchef för programmet Sunda lokaler 2028.

Programmet Sunda lokaler 2028 har berett webbplatsen i samarbete med Ramboll Finland Ab, 3Dolli Oy och Ambientia Group Ab.

Sunda lokaler 2028 är regeringens tioåriga åtgärdsprogram som syftar till sanering av offentliga byggnader och effektivare vård och rehabilitering av personer med symtom och sjukdomar som orsakats av dåligt inomhusklimat. I genomförandet av programmet deltar förutom statsrådets kansli även undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet.

 

 

Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin

 

 

Ytterligare information:

Katja Outinen, projektchef, tfn 0295 161 156, katja.outinen(a)gov.fi, statsrådets kansli

Timo Lahti, överingenjör, tfn 0295 250 319, timo.lahti(a)gov.fi, miljöministeriet

Joel Aaltonen, planerare, tfn 0295 160 323, joel.aaltonen(a)gov.fi, statsrådets kanslinslia

Nyhet VNK008:00/2018